Kochplatte 145Ø, 1500w 230v (null)

Produktbeschreibung


Blitz-Kochplatte mit 8 mm Edelstahlrand, 4 AnschlüsseKochmuldenheizplatte; Kochmuldenheizplatten Heizplatte; Heizplatten Kochfeldheizplatte; Kochfeldheizplatten Kochflächenheizplatte; Kochflächenheizplatten Kochfeldgussplatte; Kochfeldgußplatte; Kochfeldgussplatten; Kochfeldgußplatten Kochflächengussplatte; Kochflächengußplatte; Kochflächengussplatten; Kochflächengußplatten Kochmuldengussplatte; Kochmuldengußplatte; Kochmuldengussplatten; Kochmuldengußplatten Massekochplatte; Massekochplatten Siebentakt-Kochplatte; Siebentaktkochplatte; 7taktKochplatte; Siebentaktkochplatten; 7taktKochplatten Viertakt-Kochplatte; Viertaktkochplatte; 4taktkochplatte; Viertaktkochplatten; 4taktkochplatten Blitz-Kochplatte; Blitzkochplatte; Blitzmassekochplatte; Blitzkochplatten; Blitzmassekochplatten; Masseblitzkochplatte; Masseblitzkochplatten Gussplatte; Gußplatte; Gussplatten; Gußplatten Gussheizkörper; GußheizkörperASD 1040@@@94140212100@@@19971029S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140212300@@@19971029S@@@Electrolux-Konzern,ASD 6020@@@94140330100@@@19971107S@@@Electrolux-Konzern,ASD 6020@@@94140330300@@@19971107S@@@Electrolux-Konzern,ASD 640@@@94140303100@@@19971110S@@@Electrolux-Konzern,ASD 640@@@94140303300@@@19971110S@@@Electrolux-Konzern,QHK 2-104-1@@@94416119700@@@19950131S@@@Electrolux-Konzern,QHK 2-104-1@@@94416119900@@@19950131S@@@Electrolux-Konzern,HK 2104@@@94416102800@@@19910828S@@@Electrolux-Konzern,HK 2104@@@94416103000@@@19910828S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416102000@@@19910730S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416102200@@@19910730S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416100000@@@19910121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416100000@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416100200@@@19910121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416100200@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101200@@@19910121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101200@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101400@@@19910121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101400@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101600@@@19910121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101600@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101800@@@19910121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101800@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416104900@@@19920629S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416104900@@@19920708S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416104900@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416105100@@@19920629S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416105100@@@19920708S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416105100@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Lux 1000@@@94416108900@@@19941214S@@@Electrolux-Konzern,Lux 1000@@@94416109100@@@19941214S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416103300@@@19930628S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416103300@@@19940118S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416103500@@@19930628S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416103500@@@19940118S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416104500@@@19930316S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416104700@@@19930316S@@@Electrolux-Konzern,HK 104-2@@@94416105300@@@19921002S@@@Electrolux-Konzern,HK 104-2@@@94416105300@@@19921020S@@@Electrolux-Konzern,HK 104-2@@@94416105500@@@19921002S@@@Electrolux-Konzern,HK 104-2@@@94416105500@@@19921020S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416102400@@@19920121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416102400@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416102500@@@19920121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416102600@@@19920121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416102600@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416102700@@@19920121S@@@Electrolux-Konzern,WR 5100 A@@@94416107300@@@19931021S@@@Electrolux-Konzern,WR 5101 A@@@94416107500@@@19931021S@@@Electrolux-Konzern,WR 5110 A@@@94416106900@@@19931021S@@@Electrolux-Konzern,WR 5111 A@@@94416107100@@@19931021S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140200000@@@19910307S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140200200@@@19910307S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140202100@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140202300@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140203300@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140203500@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140204100@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140204300@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140205100@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140205300@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1080@@@94141202500@@@19941108S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1080@@@94141202700@@@19941108S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1280@@@94120553700@@@19961122S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1280@@@94120553900@@@19961122S@@@Electrolux-Konzern,CC 248@@@94952100100@@@19930402S@@@Electrolux-Konzern,CC 248@@@94952100100@@@19940316S@@@Electrolux-Konzern,CC 248@@@94952100100@@@19950606S@@@Electrolux-Konzern,CC 249@@@94952100300@@@19930402S@@@Electrolux-Konzern,CC 249@@@94952100300@@@19940316S@@@Electrolux-Konzern,CC 249@@@94952100300@@@19950606S@@@Electrolux-Konzern,CF 6655@@@94805800600@@@19940216S@@@Electrolux-Konzern,CF 6774 SF@@@94805760100@@@19921029S@@@Electrolux-Konzern,EL 4616@@@94808590100@@@19921106S@@@Electrolux-Konzern,EL 4621 SF@@@94808580100@@@19921106S@@@Electrolux-Konzern,EL 4626@@@94808600100@@@19921106S@@@Electrolux-Konzern,EL 4628@@@94808610100@@@19921106S@@@Electrolux-Konzern,QC 601 F@@@94836010100@@@19880616S@@@Electrolux-Konzern,QC 601 F@@@94836050100@@@19880616S@@@Electrolux-Konzern,QC 601 F@@@94836060100@@@19880616S@@@Electrolux-Konzern,QC 700 F@@@94837040100@@@19900614S@@@Electrolux-Konzern,QC 701 F@@@94837010100@@@19880616S@@@Electrolux-Konzern,QC 701 F@@@94837020100@@@19880616S@@@Electrolux-Konzern,SG 611@@@94041660100@@@19870904S@@@Electrolux-Konzern,SG 611@@@94041660100@@@19870917S@@@Electrolux-Konzern,SG 611@@@94041680100@@@19870904S@@@Electrolux-Konzern,SG 611@@@94041680100@@@19870917S@@@Electrolux-Konzern,SG 611@@@94041700100@@@19870904S@@@Electrolux-Konzern,SG 611@@@94041700100@@@19870917S@@@Electrolux-Konzern,SG 711@@@94046640100@@@19870904S@@@Electrolux-Konzern,SG 711@@@94046640100@@@19870917S@@@Electrolux-Konzern,SG 711@@@94046660100@@@19870904S@@@Electrolux-Konzern,SG 711@@@94046660100@@@19870917S@@@Electrolux-Konzern,SI 1080@@@94141201300@@@19940906S@@@Electrolux-Konzern,SI 1080@@@94141201500@@@19940906S@@@Electrolux-Konzern,ZS 55@@@94051830100@@@19870514S@@@Electrolux-Konzern,ZS 55@@@94051830100@@@19870610S@@@Electrolux-Konzern,ZS 55@@@94051830100@@@19870624S@@@Electrolux-Konzern,ZS 55@@@94051830100@@@19870630S@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083300100@@@19870505S@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083300100@@@19870603S@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083300100@@@19870603S1@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083300100@@@19870610S@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083300100@@@19870612S@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083300100@@@19870618S@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083340100@@@19870505S@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083340100@@@19870603S@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083340100@@@19870603S1@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083340100@@@19870610S@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083340100@@@19870612S@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083340100@@@19870618S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140210100@@@19960319S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140210300@@@19960319S@@@Electrolux-Konzern,ASD 640@@@94140301100@@@19960326S@@@Electrolux-Konzern,ASD 640@@@94140301300@@@19960326S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1020@@@94136803700@@@19961120S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1020@@@94136803900@@@19961120S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1060@@@94141152500@@@19970227S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1060@@@94141152700@@@19970227S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1220@@@94415405100@@@19961115S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1220@@@94415405300@@@19961115S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1260@@@94120502500@@@19980302S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1260@@@94120502700@@@19980302S@@@Electrolux-Konzern,ASD 660@@@94140320100@@@19961003S@@@Electrolux-Konzern,ASD 660@@@94140320300@@@19961003S@@@Electrolux-Konzern,CC 246@@@94110960100@@@19910124S@@@Electrolux-Konzern,CC 247@@@94110980100@@@19910124S@@@Electrolux-Konzern,CC 248@@@94952000100@@@19910815S@@@Electrolux-Konzern,CC 248@@@94952000100@@@19910819S@@@Electrolux-Konzern,CC 248@@@94952000100@@@19911205S@@@Electrolux-Konzern,CC 249@@@94952020100@@@19910815S@@@Electrolux-Konzern,CC 249@@@94952020100@@@19910819S@@@Electrolux-Konzern,CC 249@@@94952020100@@@19911205S@@@Electrolux-Konzern,CF 161 B@@@94041710100@@@19880711@@@Electrolux-Konzern,CF 161 B@@@94041710100@@@19880714@@@Electrolux-Konzern,CF 161 S@@@94838010100@@@19880308S@@@Electrolux-Konzern,CF 161 S@@@94838030100@@@19890901S@@@Electrolux-Konzern,CF 171 S@@@94839010100@@@19880308S@@@Electrolux-Konzern,CF 171 S@@@94839030100@@@19890901S@@@Electrolux-Konzern,CF 262@@@94812090100@@@19900613S@@@Electrolux-Konzern,CF 5545@@@94809100100@@@19931213S@@@Electrolux-Konzern,CF 6535@@@94805800500@@@19940211S@@@Electrolux-Konzern,CF 6635@@@94805800400@@@19940211S@@@Electrolux-Konzern,CF 6776@@@94805800200@@@19940211S@@@Electrolux-Konzern,CU 211@@@94112200100@@@19940502S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94416110100@@@19940722S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94416110100@@@19940915S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94416110300@@@19940722S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94416110300@@@19940915S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94417103300@@@19970110S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94417103300@@@19970114S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94417103500@@@19970110S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94417103500@@@19970114S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000 TD@@@94417201300@@@19980311S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000 TD@@@94417201500@@@19980311S@@@Electrolux-Konzern,FHGL 3 N 423@@@94853200700@@@./.@@@Electrolux-Konzern,FHL 1 N 303@@@94853200500@@@./.@@@Electrolux-Konzern,FHL 1 N 423@@@94853200600@@@./.@@@Electrolux-Konzern,FHL 2 SN 423@@@94853204200@@@./.@@@Electrolux-Konzern,FHSL 6423@@@8196001100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JS 1000@@@94417300500@@@19970129G@@@Electrolux-Konzern,JS 1000@@@94417300700@@@19970129G@@@Electrolux-Konzern,EL 3501@@@94072530100@@@19950912S@@@Electrolux-Konzern,EL 3557@@@94809100200@@@19931213S@@@Electrolux-Konzern,EL 4614@@@94808700400@@@19931026S@@@Electrolux-Konzern,EL 4618 S@@@94808520100@@@19921202S1@@@Electrolux-Konzern,EL 4626@@@94808570100@@@19921202S1@@@Electrolux-Konzern,EL 4626 S@@@94808530100@@@19921202S1@@@Electrolux-Konzern,EL 4627@@@94808700300@@@19931026S@@@Electrolux-Konzern,EL 4670@@@94808560100@@@19921202S@@@Electrolux-Konzern,EL 4670@@@94808560100@@@19921202S1@@@Electrolux-Konzern,EL 4670@@@94808620100@@@19921106S@@@Electrolux-Konzern,EL 4670 S@@@94808540100@@@19921202S@@@Electrolux-Konzern,EL 4670 S@@@94808540100@@@19921202S1@@@Electrolux-Konzern,EL 4671 S@@@94808550100@@@19921202S@@@Electrolux-Konzern,EL 4671 S@@@94808550100@@@19921202S1@@@Electrolux-Konzern,EL 4672@@@94808630100@@@19921106S@@@Electrolux-Konzern,EL 4680@@@94808700100@@@19931026S@@@Electrolux-Konzern,EL 4682@@@94808700200@@@19931026S@@@Electrolux-Konzern,EVA 50@@@94072520100@@@19930210S@@@Electrolux-Konzern,SG 711 S@@@94839050100@@@19891124S@@@Electrolux-Konzern,ZS 55@@@94051830100@@@19870514@@@Electrolux-Konzern,Mini Menu@@@94119600100@@@19890425S@@@Electrolux-Konzern,Mini Menu@@@94119600200@@@19890425S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416111300@@@19940819S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416111300@@@19940923S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416111500@@@19940819S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416111500@@@19940923S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94417100900@@@19960911S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94417100900@@@19960917S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94417101100@@@19960911S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94417101100@@@19960917S@@@Electrolux-Konzern,QC 600 F@@@94836080100@@@19900815S@@@Electrolux-Konzern,QC 600 F@@@94836090100@@@19900815S@@@Electrolux-Konzern,QC 601 F@@@94836010100@@@19880616@@@Electrolux-Konzern,QC 601 F@@@94836050100@@@19880616@@@Electrolux-Konzern,QC 601 F@@@94836060100@@@19880616@@@Electrolux-Konzern,QC 604 F@@@94062490100@@@19891222S@@@Electrolux-Konzern,QC 606 F@@@94063520100@@@19900903S@@@Electrolux-Konzern,QC 606 F@@@94063520100@@@19900910S@@@Electrolux-Konzern,QC 701 F@@@94837010100@@@19880616@@@Electrolux-Konzern,QC 701 F@@@94837020100@@@19880616@@@Electrolux-Konzern,QS 1200@@@94415257500@@@19950113S@@@Electrolux-Konzern,QS 1200@@@94415257700@@@19950113S@@@Electrolux-Konzern,QS 1200@@@94415260500@@@19950126S@@@Electrolux-Konzern,QS 1200@@@94415260700@@@19950126S@@@Electrolux-Konzern,JKK 2031 LI@@@94416115900@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JKK 2031 LI@@@94417101900@@@19960821S@@@Electrolux-Konzern,JKK 2031 LI@@@94417101900@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JKK 2031 RE@@@94416115700@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JKK 2031 RE@@@94417101700@@@19960821S@@@Electrolux-Konzern,JKK 2031 RE@@@94417101700@@@./.@@@Electrolux-Konzern,QHK 2-1040@@@94417010500@@@19960228S@@@Electrolux-Konzern,QHK 2-1040@@@94417010700@@@19960228S@@@Electrolux-Konzern,WR 5102@@@94416113300@@@19940901S@@@Electrolux-Konzern,WR 5103@@@94416113500@@@19940901S@@@Electrolux-Konzern,WR 5112@@@94416112900@@@19940831S@@@Electrolux-Konzern,AH Beta S 1 4 PL R@@@9179001100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,AH Beta S 1 4 PL R@@@94853202200@@@./.@@@Electrolux-Konzern,AH Beta S 2 4 PLR@@@94853203700@@@./.@@@Electrolux-Konzern,AH Gamma S 1 4 PLR@@@9181001100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,AH Gamma S 1 4 PLR@@@94853202400@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ASD 1080@@@94141202500@@@19951212G@@@Electrolux-Konzern,ASD 1080@@@94141202700@@@19951212G@@@Electrolux-Konzern,SI 100 MK@@@94416109300@@@19951212G@@@Electrolux-Konzern,SI 100 MK@@@94416109500@@@19951212G@@@Electrolux-Konzern,SI 100 MK@@@94416109700@@@19951212G@@@Electrolux-Konzern,SI 100 MK@@@94416109900@@@19951212G@@@Electrolux-Konzern,SI 1280@@@94120551300@@@19951214G@@@Electrolux-Konzern,SI 1280@@@94120551500@@@19951214G@@@Electrolux-Konzern,WR 5112 A@@@94416119300@@@19950210S@@@Electrolux-Konzern,WR 5113@@@94416113100@@@19940831S@@@Electrolux-Konzern,WR 5113 A@@@94416119500@@@19950210S@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083380100@@@19880713S@@@Electrolux-Konzern,ZS 64@@@94083490100@@@19920811S@@@Electrolux-Konzern,ZS 64@@@94083490100@@@19930118S@@@Electrolux-Konzern,ZS 65@@@94083390100@@@19900206S@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083360100@@@19880713S@@@Electrolux-Konzern,ZS 74@@@94083500100@@@19930118S@@@Electrolux-Konzern,ZS 75@@@94083420100@@@19900206S@@@Electrolux-Konzern,SG 610@@@94041640100@@@19870803S@@@Electrolux-Konzern,SG 610@@@94041650100@@@19870803S@@@Electrolux-Konzern,SG 627@@@94043870100@@@19870803S@@@Electrolux-Konzern,SG 627@@@94043880100@@@19870803S@@@Electrolux-Konzern,SG 627@@@94043890100@@@19870803S@@@Electrolux-Konzern,CF 163 B@@@94043860100@@@19880623S@@@Electrolux-Konzern,CF 163 B@@@94043860100@@@19880712S@@@Electrolux-Konzern,CF 163 B@@@94043900100@@@19891120S@@@Electrolux-Konzern,CF 262@@@94812070100@@@19880503S@@@Electrolux-Konzern,CF 272@@@94813050100@@@19880503S@@@Electrolux-Konzern,SG 621@@@94812030100@@@19881110S@@@Electrolux-Konzern,SG 621@@@94812050100@@@19881110S@@@Electrolux-Konzern,SG 621@@@94812060100@@@19881110S@@@Electrolux-Konzern,SG 721@@@94813030100@@@19881110S@@@Electrolux-Konzern,SG 730@@@94807130100@@@19871118S@@@Electrolux-Konzern,MK 1011 R@@@7906000007@@@850394301100@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1011 L@@@7906000002@@@850394301110@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1003 R@@@7906008707@@@850394301140@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1003 L@@@7906008702@@@850394301150@@@Whirlpool-Gruppe,QMKD 1011 R@@@7906109207@@@850394401000@@@Whirlpool-Gruppe,QMKD 1011 L@@@7906109202@@@850394401010@@@Whirlpool-Gruppe,AMB 590 R N@@@7905816482@@@852859001000@@@Whirlpool-Gruppe,AMB 590 L N@@@7905816487@@@852859001010@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1013 R@@@7905800002@@@855030001000@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1013 R@@@7905810002@@@855030001001@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1013 L@@@7905800007@@@855030001010@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1013 L@@@7905810007@@@855030001011@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1013-0 R@@@7906300002@@@855030001040@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1013-0 L@@@7906300007@@@855030001050@@@Whirlpool-Gruppe,MKD 1013 R@@@7905900002@@@855030101000@@@Whirlpool-Gruppe,MKD 1013 L@@@7905900007@@@855030101010@@@Whirlpool-Gruppe,MKD 1013-0 REU@@@7906500002@@@855030101040@@@Whirlpool-Gruppe,MKD 1013-0 LEU@@@7906500007@@@855030101050@@@Whirlpool-Gruppe,QMKD 1011 R@@@7905909202@@@855130122000@@@Whirlpool-Gruppe,QMKD 1011 L@@@7905909207@@@855130122010@@@Whirlpool-Gruppe,ETM 3240 IN@@@857410601050@@@857410601050@@@Whirlpool-Gruppe,SNI 2610 WS@@@857432522020@@@857432522020@@@Whirlpool-Gruppe,SMZ 3610 WS@@@857432622020@@@857432622020@@@Whirlpool-Gruppe,SMZ 3614 FH@@@857432722020@@@857432722020@@@Whirlpool-Gruppe,SNI 4610 WS@@@857434022020@@@857434022020@@@Whirlpool-Gruppe,SMZ 4610 WS@@@857434120020@@@857434120020@@@Whirlpool-Gruppe,SMZ 4610 WS@@@857434122020@@@857434122020@@@Whirlpool-Gruppe,AKB 469@@@859960084226@@@859960084226@@@Whirlpool-Gruppe,AKB 470@@@859960084227@@@859960084227@@@Whirlpool-Gruppe,AKB 471@@@859960084229@@@859960084229@@@Whirlpool-Gruppe,AKB 472@@@859960084230@@@859960084230@@@Whirlpool-Gruppe,ART 303-4 G L@@@856430301050@@@856430301050@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1114-0 L@@@855096001015@@@8550960010

Produktdetails


Art-Nr.:
800602
Yatego Nr.:
52b5cd1a2d5a0
Urlaubshinweis
Sehr geehrter Kunde, wir befinden uns vom 29.10.2018 bis 31.12.2018 im Urlaub. Sie können selbstverständlich bei uns bestellen, wir liefern sobald wir wieder zurück sind. Danke!
Website des Händlers:
20,00
inkl. gesetzl. MwSt
Versandkosten:
5,50 € nach Deutschland Versandkostentabelle öffnen
Lieferung:
Zwischen Fr, 14. Dez und Sa, 15. Dez bei heutigem Zahlungseingang
Verfügbarkeit:
 Nur noch ein Stück verfügbar
Bitte geben Sie 1 oder mehr ein.
Es sind noch 1 verfügbar.
Verkauf und Versand erfolgt durch:
4.8von5 (51 Bewertungen)

Für Fragen, weitere Informationen, Impressum, AGB und Widerrufsrecht klicken Sie bitte auf den Verkäufernamen.