Kochplatte 145Ø, 1500w 230v (null)

Produktbeschreibung


Blitz-Kochplatte mit 8 mm Edelstahlrand, 4 AnschlüsseKochmuldenheizplatte; Kochmuldenheizplatten Heizplatte; Heizplatten Kochfeldheizplatte; Kochfeldheizplatten Kochflächenheizplatte; Kochflächenheizplatten Kochfeldgussplatte; Kochfeldgußplatte; Kochfeldgussplatten; Kochfeldgußplatten Kochflächengussplatte; Kochflächengußplatte; Kochflächengussplatten; Kochflächengußplatten Kochmuldengussplatte; Kochmuldengußplatte; Kochmuldengussplatten; Kochmuldengußplatten Massekochplatte; Massekochplatten Siebentakt-Kochplatte; Siebentaktkochplatte; 7taktKochplatte; Siebentaktkochplatten; 7taktKochplatten Viertakt-Kochplatte; Viertaktkochplatte; 4taktkochplatte; Viertaktkochplatten; 4taktkochplatten Blitz-Kochplatte; Blitzkochplatte; Blitzmassekochplatte; Blitzkochplatten; Blitzmassekochplatten; Masseblitzkochplatte; Masseblitzkochplatten Gussplatte; Gußplatte; Gussplatten; Gußplatten Gussheizkörper; GußheizkörperASD 1040@@@94140212100@@@19971029S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140212300@@@19971029S@@@Electrolux-Konzern,ASD 6020@@@94140330100@@@19971107S@@@Electrolux-Konzern,ASD 6020@@@94140330300@@@19971107S@@@Electrolux-Konzern,ASD 640@@@94140303100@@@19971110S@@@Electrolux-Konzern,ASD 640@@@94140303300@@@19971110S@@@Electrolux-Konzern,QHK 2-104-1@@@94416119700@@@19950131S@@@Electrolux-Konzern,QHK 2-104-1@@@94416119900@@@19950131S@@@Electrolux-Konzern,HK 2104@@@94416102800@@@19910828S@@@Electrolux-Konzern,HK 2104@@@94416103000@@@19910828S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416102000@@@19910730S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416102200@@@19910730S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416100000@@@19910121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416100000@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416100200@@@19910121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416100200@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101200@@@19910121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101200@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101400@@@19910121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101400@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101600@@@19910121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101600@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101800@@@19910121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416101800@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416104900@@@19920629S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416104900@@@19920708S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416104900@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416105100@@@19920629S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416105100@@@19920708S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416105100@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Lux 1000@@@94416108900@@@19941214S@@@Electrolux-Konzern,Lux 1000@@@94416109100@@@19941214S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416103300@@@19930628S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416103300@@@19940118S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416103500@@@19930628S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416103500@@@19940118S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416104500@@@19930316S@@@Electrolux-Konzern,MK 1000@@@94416104700@@@19930316S@@@Electrolux-Konzern,HK 104-2@@@94416105300@@@19921002S@@@Electrolux-Konzern,HK 104-2@@@94416105300@@@19921020S@@@Electrolux-Konzern,HK 104-2@@@94416105500@@@19921002S@@@Electrolux-Konzern,HK 104-2@@@94416105500@@@19921020S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416102400@@@19920121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416102400@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416102500@@@19920121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416102600@@@19920121S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416102600@@@19921027S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416102700@@@19920121S@@@Electrolux-Konzern,WR 5100 A@@@94416107300@@@19931021S@@@Electrolux-Konzern,WR 5101 A@@@94416107500@@@19931021S@@@Electrolux-Konzern,WR 5110 A@@@94416106900@@@19931021S@@@Electrolux-Konzern,WR 5111 A@@@94416107100@@@19931021S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140200000@@@19910307S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140200200@@@19910307S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140202100@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140202300@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140203300@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140203500@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140204100@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140204300@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140205100@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140205300@@@19941014S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1080@@@94141202500@@@19941108S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1080@@@94141202700@@@19941108S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1280@@@94120553700@@@19961122S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1280@@@94120553900@@@19961122S@@@Electrolux-Konzern,CC 248@@@94952100100@@@19930402S@@@Electrolux-Konzern,CC 248@@@94952100100@@@19940316S@@@Electrolux-Konzern,CC 248@@@94952100100@@@19950606S@@@Electrolux-Konzern,CC 249@@@94952100300@@@19930402S@@@Electrolux-Konzern,CC 249@@@94952100300@@@19940316S@@@Electrolux-Konzern,CC 249@@@94952100300@@@19950606S@@@Electrolux-Konzern,CF 6655@@@94805800600@@@19940216S@@@Electrolux-Konzern,CF 6774 SF@@@94805760100@@@19921029S@@@Electrolux-Konzern,EL 4616@@@94808590100@@@19921106S@@@Electrolux-Konzern,EL 4621 SF@@@94808580100@@@19921106S@@@Electrolux-Konzern,EL 4626@@@94808600100@@@19921106S@@@Electrolux-Konzern,EL 4628@@@94808610100@@@19921106S@@@Electrolux-Konzern,QC 601 F@@@94836010100@@@19880616S@@@Electrolux-Konzern,QC 601 F@@@94836050100@@@19880616S@@@Electrolux-Konzern,QC 601 F@@@94836060100@@@19880616S@@@Electrolux-Konzern,QC 700 F@@@94837040100@@@19900614S@@@Electrolux-Konzern,QC 701 F@@@94837010100@@@19880616S@@@Electrolux-Konzern,QC 701 F@@@94837020100@@@19880616S@@@Electrolux-Konzern,SG 611@@@94041660100@@@19870904S@@@Electrolux-Konzern,SG 611@@@94041660100@@@19870917S@@@Electrolux-Konzern,SG 611@@@94041680100@@@19870904S@@@Electrolux-Konzern,SG 611@@@94041680100@@@19870917S@@@Electrolux-Konzern,SG 611@@@94041700100@@@19870904S@@@Electrolux-Konzern,SG 611@@@94041700100@@@19870917S@@@Electrolux-Konzern,SG 711@@@94046640100@@@19870904S@@@Electrolux-Konzern,SG 711@@@94046640100@@@19870917S@@@Electrolux-Konzern,SG 711@@@94046660100@@@19870904S@@@Electrolux-Konzern,SG 711@@@94046660100@@@19870917S@@@Electrolux-Konzern,SI 1080@@@94141201300@@@19940906S@@@Electrolux-Konzern,SI 1080@@@94141201500@@@19940906S@@@Electrolux-Konzern,ZS 55@@@94051830100@@@19870514S@@@Electrolux-Konzern,ZS 55@@@94051830100@@@19870610S@@@Electrolux-Konzern,ZS 55@@@94051830100@@@19870624S@@@Electrolux-Konzern,ZS 55@@@94051830100@@@19870630S@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083300100@@@19870505S@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083300100@@@19870603S@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083300100@@@19870603S1@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083300100@@@19870610S@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083300100@@@19870612S@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083300100@@@19870618S@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083340100@@@19870505S@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083340100@@@19870603S@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083340100@@@19870603S1@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083340100@@@19870610S@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083340100@@@19870612S@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083340100@@@19870618S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140210100@@@19960319S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1040@@@94140210300@@@19960319S@@@Electrolux-Konzern,ASD 640@@@94140301100@@@19960326S@@@Electrolux-Konzern,ASD 640@@@94140301300@@@19960326S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1020@@@94136803700@@@19961120S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1020@@@94136803900@@@19961120S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1060@@@94141152500@@@19970227S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1060@@@94141152700@@@19970227S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1220@@@94415405100@@@19961115S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1220@@@94415405300@@@19961115S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1260@@@94120502500@@@19980302S@@@Electrolux-Konzern,ASD 1260@@@94120502700@@@19980302S@@@Electrolux-Konzern,ASD 660@@@94140320100@@@19961003S@@@Electrolux-Konzern,ASD 660@@@94140320300@@@19961003S@@@Electrolux-Konzern,CC 246@@@94110960100@@@19910124S@@@Electrolux-Konzern,CC 247@@@94110980100@@@19910124S@@@Electrolux-Konzern,CC 248@@@94952000100@@@19910815S@@@Electrolux-Konzern,CC 248@@@94952000100@@@19910819S@@@Electrolux-Konzern,CC 248@@@94952000100@@@19911205S@@@Electrolux-Konzern,CC 249@@@94952020100@@@19910815S@@@Electrolux-Konzern,CC 249@@@94952020100@@@19910819S@@@Electrolux-Konzern,CC 249@@@94952020100@@@19911205S@@@Electrolux-Konzern,CF 161 B@@@94041710100@@@19880711@@@Electrolux-Konzern,CF 161 B@@@94041710100@@@19880714@@@Electrolux-Konzern,CF 161 S@@@94838010100@@@19880308S@@@Electrolux-Konzern,CF 161 S@@@94838030100@@@19890901S@@@Electrolux-Konzern,CF 171 S@@@94839010100@@@19880308S@@@Electrolux-Konzern,CF 171 S@@@94839030100@@@19890901S@@@Electrolux-Konzern,CF 262@@@94812090100@@@19900613S@@@Electrolux-Konzern,CF 5545@@@94809100100@@@19931213S@@@Electrolux-Konzern,CF 6535@@@94805800500@@@19940211S@@@Electrolux-Konzern,CF 6635@@@94805800400@@@19940211S@@@Electrolux-Konzern,CF 6776@@@94805800200@@@19940211S@@@Electrolux-Konzern,CU 211@@@94112200100@@@19940502S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94416110100@@@19940722S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94416110100@@@19940915S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94416110300@@@19940722S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94416110300@@@19940915S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94417103300@@@19970110S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94417103300@@@19970114S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94417103500@@@19970110S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000@@@94417103500@@@19970114S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000 TD@@@94417201300@@@19980311S@@@Electrolux-Konzern,EMK 1000 TD@@@94417201500@@@19980311S@@@Electrolux-Konzern,FHGL 3 N 423@@@94853200700@@@./.@@@Electrolux-Konzern,FHL 1 N 303@@@94853200500@@@./.@@@Electrolux-Konzern,FHL 1 N 423@@@94853200600@@@./.@@@Electrolux-Konzern,FHL 2 SN 423@@@94853204200@@@./.@@@Electrolux-Konzern,FHSL 6423@@@8196001100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JS 1000@@@94417300500@@@19970129G@@@Electrolux-Konzern,JS 1000@@@94417300700@@@19970129G@@@Electrolux-Konzern,EL 3501@@@94072530100@@@19950912S@@@Electrolux-Konzern,EL 3557@@@94809100200@@@19931213S@@@Electrolux-Konzern,EL 4614@@@94808700400@@@19931026S@@@Electrolux-Konzern,EL 4618 S@@@94808520100@@@19921202S1@@@Electrolux-Konzern,EL 4626@@@94808570100@@@19921202S1@@@Electrolux-Konzern,EL 4626 S@@@94808530100@@@19921202S1@@@Electrolux-Konzern,EL 4627@@@94808700300@@@19931026S@@@Electrolux-Konzern,EL 4670@@@94808560100@@@19921202S@@@Electrolux-Konzern,EL 4670@@@94808560100@@@19921202S1@@@Electrolux-Konzern,EL 4670@@@94808620100@@@19921106S@@@Electrolux-Konzern,EL 4670 S@@@94808540100@@@19921202S@@@Electrolux-Konzern,EL 4670 S@@@94808540100@@@19921202S1@@@Electrolux-Konzern,EL 4671 S@@@94808550100@@@19921202S@@@Electrolux-Konzern,EL 4671 S@@@94808550100@@@19921202S1@@@Electrolux-Konzern,EL 4672@@@94808630100@@@19921106S@@@Electrolux-Konzern,EL 4680@@@94808700100@@@19931026S@@@Electrolux-Konzern,EL 4682@@@94808700200@@@19931026S@@@Electrolux-Konzern,EVA 50@@@94072520100@@@19930210S@@@Electrolux-Konzern,SG 711 S@@@94839050100@@@19891124S@@@Electrolux-Konzern,ZS 55@@@94051830100@@@19870514@@@Electrolux-Konzern,Mini Menu@@@94119600100@@@19890425S@@@Electrolux-Konzern,Mini Menu@@@94119600200@@@19890425S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416111300@@@19940819S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416111300@@@19940923S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416111500@@@19940819S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94416111500@@@19940923S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94417100900@@@19960911S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94417100900@@@19960917S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94417101100@@@19960911S@@@Electrolux-Konzern,Q 100 MK@@@94417101100@@@19960917S@@@Electrolux-Konzern,QC 600 F@@@94836080100@@@19900815S@@@Electrolux-Konzern,QC 600 F@@@94836090100@@@19900815S@@@Electrolux-Konzern,QC 601 F@@@94836010100@@@19880616@@@Electrolux-Konzern,QC 601 F@@@94836050100@@@19880616@@@Electrolux-Konzern,QC 601 F@@@94836060100@@@19880616@@@Electrolux-Konzern,QC 604 F@@@94062490100@@@19891222S@@@Electrolux-Konzern,QC 606 F@@@94063520100@@@19900903S@@@Electrolux-Konzern,QC 606 F@@@94063520100@@@19900910S@@@Electrolux-Konzern,QC 701 F@@@94837010100@@@19880616@@@Electrolux-Konzern,QC 701 F@@@94837020100@@@19880616@@@Electrolux-Konzern,QS 1200@@@94415257500@@@19950113S@@@Electrolux-Konzern,QS 1200@@@94415257700@@@19950113S@@@Electrolux-Konzern,QS 1200@@@94415260500@@@19950126S@@@Electrolux-Konzern,QS 1200@@@94415260700@@@19950126S@@@Electrolux-Konzern,JKK 2031 LI@@@94416115900@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JKK 2031 LI@@@94417101900@@@19960821S@@@Electrolux-Konzern,JKK 2031 LI@@@94417101900@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JKK 2031 RE@@@94416115700@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JKK 2031 RE@@@94417101700@@@19960821S@@@Electrolux-Konzern,JKK 2031 RE@@@94417101700@@@./.@@@Electrolux-Konzern,QHK 2-1040@@@94417010500@@@19960228S@@@Electrolux-Konzern,QHK 2-1040@@@94417010700@@@19960228S@@@Electrolux-Konzern,WR 5102@@@94416113300@@@19940901S@@@Electrolux-Konzern,WR 5103@@@94416113500@@@19940901S@@@Electrolux-Konzern,WR 5112@@@94416112900@@@19940831S@@@Electrolux-Konzern,AH Beta S 1 4 PL R@@@9179001100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,AH Beta S 1 4 PL R@@@94853202200@@@./.@@@Electrolux-Konzern,AH Beta S 2 4 PLR@@@94853203700@@@./.@@@Electrolux-Konzern,AH Gamma S 1 4 PLR@@@9181001100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,AH Gamma S 1 4 PLR@@@94853202400@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ASD 1080@@@94141202500@@@19951212G@@@Electrolux-Konzern,ASD 1080@@@94141202700@@@19951212G@@@Electrolux-Konzern,SI 100 MK@@@94416109300@@@19951212G@@@Electrolux-Konzern,SI 100 MK@@@94416109500@@@19951212G@@@Electrolux-Konzern,SI 100 MK@@@94416109700@@@19951212G@@@Electrolux-Konzern,SI 100 MK@@@94416109900@@@19951212G@@@Electrolux-Konzern,SI 1280@@@94120551300@@@19951214G@@@Electrolux-Konzern,SI 1280@@@94120551500@@@19951214G@@@Electrolux-Konzern,WR 5112 A@@@94416119300@@@19950210S@@@Electrolux-Konzern,WR 5113@@@94416113100@@@19940831S@@@Electrolux-Konzern,WR 5113 A@@@94416119500@@@19950210S@@@Electrolux-Konzern,ZS 60@@@94083380100@@@19880713S@@@Electrolux-Konzern,ZS 64@@@94083490100@@@19920811S@@@Electrolux-Konzern,ZS 64@@@94083490100@@@19930118S@@@Electrolux-Konzern,ZS 65@@@94083390100@@@19900206S@@@Electrolux-Konzern,ZS 70@@@94083360100@@@19880713S@@@Electrolux-Konzern,ZS 74@@@94083500100@@@19930118S@@@Electrolux-Konzern,ZS 75@@@94083420100@@@19900206S@@@Electrolux-Konzern,SG 610@@@94041640100@@@19870803S@@@Electrolux-Konzern,SG 610@@@94041650100@@@19870803S@@@Electrolux-Konzern,SG 627@@@94043870100@@@19870803S@@@Electrolux-Konzern,SG 627@@@94043880100@@@19870803S@@@Electrolux-Konzern,SG 627@@@94043890100@@@19870803S@@@Electrolux-Konzern,CF 163 B@@@94043860100@@@19880623S@@@Electrolux-Konzern,CF 163 B@@@94043860100@@@19880712S@@@Electrolux-Konzern,CF 163 B@@@94043900100@@@19891120S@@@Electrolux-Konzern,CF 262@@@94812070100@@@19880503S@@@Electrolux-Konzern,CF 272@@@94813050100@@@19880503S@@@Electrolux-Konzern,SG 621@@@94812030100@@@19881110S@@@Electrolux-Konzern,SG 621@@@94812050100@@@19881110S@@@Electrolux-Konzern,SG 621@@@94812060100@@@19881110S@@@Electrolux-Konzern,SG 721@@@94813030100@@@19881110S@@@Electrolux-Konzern,SG 730@@@94807130100@@@19871118S@@@Electrolux-Konzern,MK 1011 R@@@7906000007@@@850394301100@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1011 L@@@7906000002@@@850394301110@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1003 R@@@7906008707@@@850394301140@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1003 L@@@7906008702@@@850394301150@@@Whirlpool-Gruppe,QMKD 1011 R@@@7906109207@@@850394401000@@@Whirlpool-Gruppe,QMKD 1011 L@@@7906109202@@@850394401010@@@Whirlpool-Gruppe,AMB 590 R N@@@7905816482@@@852859001000@@@Whirlpool-Gruppe,AMB 590 L N@@@7905816487@@@852859001010@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1013 R@@@7905800002@@@855030001000@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1013 R@@@7905810002@@@855030001001@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1013 L@@@7905800007@@@855030001010@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1013 L@@@7905810007@@@855030001011@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1013-0 R@@@7906300002@@@855030001040@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1013-0 L@@@7906300007@@@855030001050@@@Whirlpool-Gruppe,MKD 1013 R@@@7905900002@@@855030101000@@@Whirlpool-Gruppe,MKD 1013 L@@@7905900007@@@855030101010@@@Whirlpool-Gruppe,MKD 1013-0 REU@@@7906500002@@@855030101040@@@Whirlpool-Gruppe,MKD 1013-0 LEU@@@7906500007@@@855030101050@@@Whirlpool-Gruppe,QMKD 1011 R@@@7905909202@@@855130122000@@@Whirlpool-Gruppe,QMKD 1011 L@@@7905909207@@@855130122010@@@Whirlpool-Gruppe,ETM 3240 IN@@@857410601050@@@857410601050@@@Whirlpool-Gruppe,SNI 2610 WS@@@857432522020@@@857432522020@@@Whirlpool-Gruppe,SMZ 3610 WS@@@857432622020@@@857432622020@@@Whirlpool-Gruppe,SMZ 3614 FH@@@857432722020@@@857432722020@@@Whirlpool-Gruppe,SNI 4610 WS@@@857434022020@@@857434022020@@@Whirlpool-Gruppe,SMZ 4610 WS@@@857434120020@@@857434120020@@@Whirlpool-Gruppe,SMZ 4610 WS@@@857434122020@@@857434122020@@@Whirlpool-Gruppe,AKB 469@@@859960084226@@@859960084226@@@Whirlpool-Gruppe,AKB 470@@@859960084227@@@859960084227@@@Whirlpool-Gruppe,AKB 471@@@859960084229@@@859960084229@@@Whirlpool-Gruppe,AKB 472@@@859960084230@@@859960084230@@@Whirlpool-Gruppe,ART 303-4 G L@@@856430301050@@@856430301050@@@Whirlpool-Gruppe,MK 1114-0 L@@@855096001015@@@8550960010

Produktdetails


Art-Nr.:
800602
Yatego Nr.:
52b5cd1a2d5a0
Website des Händlers:
20,00
inkl. gesetzl. MwSt
Versandkosten:
5,50 € nach Deutschland Versandkostentabelle öffnen
Lieferung:
Zwischen Mi, 25. Jul und Do, 26. Jul bei heutigem Zahlungseingang
Verfügbarkeit:
 Nur noch ein Stück verfügbar
Bitte geben Sie 1 oder mehr ein.
Es sind noch 1 verfügbar.
Verkauf und Versand erfolgt durch:
4.8von5 (51 Bewertungen)

Für Fragen, weitere Informationen, Impressum, AGB und Widerrufsrecht klicken Sie bitte auf den Verkäufernamen.