Kompressor für R600A 1/7PS (226000929 (HQY80AA) -> 226005044)

Produktbeschreibung


ca. 97 Watt bzw. 1/7 PS - ZEMR600A-Kompressor; R600AKompressor; R600AKompressoren Verdichter Kühlmaschine; Kühlmaschinen350/087_50227@@@92559052100@@@20031205@@@Electrolux-Konzern,770/892@@@92559067300@@@20030822@@@Electrolux-Konzern,270.005_40328@@@92559052300@@@20031205@@@Electrolux-Konzern,259.158_40364@@@92559052900@@@20040528@@@Electrolux-Konzern,270.005_40386@@@92559053100@@@20040723@@@Electrolux-Konzern,Santo 60240 DT@@@92559076200@@@20040206@@@Electrolux-Konzern,RD 24 S@@@92559076600@@@20040305@@@Electrolux-Konzern,RD 25@@@92559076700@@@20040507@@@Electrolux-Konzern,RD 24 SN@@@92559076800@@@20040326@@@Electrolux-Konzern,ZD 19-5 R@@@92559051800@@@20040130@@@Electrolux-Konzern,PDN 25@@@92559051900@@@20040305@@@Electrolux-Konzern,013.340-5@@@92282165000@@@19980601P@@@Electrolux-Konzern,QT 81 I@@@92282165100@@@19980801P@@@Electrolux-Konzern,013.340-5@@@92282165300@@@19990601P@@@Electrolux-Konzern,ZKG 8409 U@@@92282165200@@@19981001P@@@Electrolux-Konzern,ZUD 7120@@@92280065900@@@19970901P@@@Electrolux-Konzern,Arctis 193 GS 1@@@92287768600@@@20031017@@@Electrolux-Konzern,EUC 1923@@@92287767001@@@20031114@@@Electrolux-Konzern,FCV 183 AW 1@@@92287769400@@@20040227@@@Electrolux-Konzern,350/097@@@92287766001@@@20040123@@@Electrolux-Konzern,756/644@@@92287766001@@@20031031@@@Electrolux-Konzern,200.209-5_40143@@@92287769500@@@20031128@@@Electrolux-Konzern,716.829_40497@@@92287769700@@@20040625@@@Electrolux-Konzern,ZFC 181@@@92287768800@@@20040402@@@Electrolux-Konzern,ZV 200 R 3@@@92287768900@@@20040312@@@Electrolux-Konzern,007.374-2@@@92282065100@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,034.550-4@@@92282065400@@@19960601P@@@Electrolux-Konzern,065.075-4@@@92282065500@@@19970101P@@@Electrolux-Konzern,ZU 1200 F@@@92282065600@@@19970801@@@Electrolux-Konzern,ZU 1200 F@@@92282065600@@@19970801P@@@Electrolux-Konzern,ZU 5120 F@@@92282065000@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,EU 1330 U@@@92280065600@@@19961001P@@@Electrolux-Konzern,5304 E@@@92280065300@@@19950901P@@@Electrolux-Konzern,JGU 6421@@@92280065100@@@19950101P@@@Electrolux-Konzern,JGU 6421@@@92280065500@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,IGU 137-4@@@92280065000@@@19940801P@@@Electrolux-Konzern,IGU 137-4@@@92280065000@@@./.@@@Electrolux-Konzern,IGU 137-4@@@92280065200@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,ZUD 5120@@@92280065700@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,ZUD 5120@@@92280065700@@@N1@@@Electrolux-Konzern,965.605-9_40396@@@92594061400@@@20040507@@@Electrolux-Konzern,ER 1825 D@@@92574066200@@@19970601P@@@Electrolux-Konzern,ER 6825 D@@@92574066100@@@19970401P@@@Electrolux-Konzern,CM 2648 DT@@@92559066300@@@19960401@@@Electrolux-Konzern,CM 2648 DT@@@92559066300@@@19960401P@@@Electrolux-Konzern,CM 2648 DT@@@92559066300@@@./.@@@Electrolux-Konzern,052.525-3@@@92574065000@@@19970901P@@@Electrolux-Konzern,052.531-1@@@92574065200@@@19970901P@@@Electrolux-Konzern,DD 235 GL@@@92559066400@@@19960601P@@@Electrolux-Konzern,Santo 2632-4 KG@@@92560367100@@@19970501P@@@Electrolux-Konzern,Santo 2639-4 KG@@@92560367200@@@19970501P@@@Electrolux-Konzern,Santo 2630-1 KG@@@92560366500@@@19960724G@@@Electrolux-Konzern,Santo 2630-1 KG@@@92560366501@@@19970319G@@@Electrolux-Konzern,Santo 2632-4 KG@@@92560367000@@@19970911G@@@Electrolux-Konzern,Santo 2630-1 KG@@@92560366000@@@19950901P@@@Electrolux-Konzern,Santo 2630-1 KG@@@92560366500@@@19960101P@@@Electrolux-Konzern,Santo 2632-4 KG@@@92560367000@@@19970601P@@@Electrolux-Konzern,Santo 2632 KG W 4@@@92560367100@@@19970501F@@@Electrolux-Konzern,ER 2521 B@@@92560365500@@@19940701P@@@Electrolux-Konzern,ER 2522 B@@@92560365800@@@19950401P@@@Electrolux-Konzern,ER 2522 B@@@92560365800@@@19951002S@@@Electrolux-Konzern,ER 7522 B@@@92560366900@@@19970401@@@Electrolux-Konzern,ER 7522 B@@@92560366900@@@19970401P@@@Electrolux-Konzern,CM 2174 DB@@@92560365400@@@19950301P@@@Electrolux-Konzern,CM 2174 DB@@@92560365400@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 2174 DB@@@92560366400@@@19950901P@@@Electrolux-Konzern,CM 2174 DB@@@92560366400@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 2674 DB@@@92560366600@@@19960401P@@@Electrolux-Konzern,CM 2674 DB@@@92560366600@@@./.@@@Electrolux-Konzern,007.078-9@@@92553065200@@@19960501P@@@Electrolux-Konzern,021.113-6@@@92560365300@@@19940601P@@@Electrolux-Konzern,021.118-5@@@92560365000@@@19940601P@@@Electrolux-Konzern,021.271-2@@@92560365100@@@19940601P@@@Electrolux-Konzern,021.272-0@@@92560365200@@@19940601P@@@Electrolux-Konzern,025.999-4@@@92560367500@@@19981101P@@@Electrolux-Konzern,067.456-4@@@92560366100@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,067.457-2@@@92560366200@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,067.458-0@@@92560366300@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,026.028-1_4593@@@92560367400@@@19981101P@@@Electrolux-Konzern,USD 250 GL@@@92560366700@@@19960601P@@@Electrolux-Konzern,USD 251@@@92560367700@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 18-8 RD@@@92560365600@@@19940601P@@@Electrolux-Konzern,ZFK 188 R@@@92560366800@@@19970101P@@@Electrolux-Konzern,ZK 18-8 R@@@92560367600@@@19990201@@@Electrolux-Konzern,ZK 18-8 R@@@92560367600@@@19990201P@@@Electrolux-Konzern,024.922-7@@@92378065000@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 2303@@@92378065100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,Öko Santo 2642-4 KG@@@92594065900@@@19970501P@@@Electrolux-Konzern,001.127-0@@@92594065800@@@19951001P@@@Electrolux-Konzern,005.314-0@@@92594065000@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,Öko Santo 2442-4 DT@@@92559066600@@@19970401P@@@Electrolux-Konzern,Santo 2442-4 DT@@@92559066600@@@19970603S@@@Electrolux-Konzern,CM 2648 DT@@@92559065300@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 2648 DT@@@92559065300@@@19960801P@@@Electrolux-Konzern,ER 2324 C@@@92378065200@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,ER 2425 D@@@92559067000@@@19970501P@@@Electrolux-Konzern,ER 7425 D@@@92559066700@@@19970501P@@@Electrolux-Konzern,004.278-8@@@92559066900@@@19970101P@@@Electrolux-Konzern,021.333-0@@@92375365200@@@19951101P@@@Electrolux-Konzern,021.535-0@@@92375465000@@@19951101P@@@Electrolux-Konzern,141.385-5@@@92559066800@@@19961101P@@@Electrolux-Konzern,ZFD 19-5 R@@@92559066500@@@19970101P@@@Electrolux-Konzern,AKE 8221 IW@@@92375365100@@@19960201P@@@Electrolux-Konzern,AKE 8321 IW@@@92375366000@@@19961001P@@@Electrolux-Konzern,ER 2326 C@@@92378365000@@@19960801P@@@Electrolux-Konzern,ER 2326 C@@@92378365400@@@19970501P@@@Electrolux-Konzern,ER 2336 I@@@92375365300@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,ER 2336 I@@@92375365400@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,ER 7336 I@@@92375366100@@@19970801@@@Electrolux-Konzern,ER 7336 I@@@92375366100@@@19970801P@@@Electrolux-Konzern,JKI 3363@@@92375365700@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,JKI 4363@@@92375365800@@@19960301@@@Electrolux-Konzern,JKI 4363@@@92375365800@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,JKI 4463@@@92375366200@@@19970201@@@Electrolux-Konzern,JKI 4463@@@92375366200@@@19970201P@@@Electrolux-Konzern,FKE 237-4@@@92375465200@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,IKE 237-4@@@92375365600@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,041.926-7@@@92378365200@@@19960601P@@@Electrolux-Konzern,ZKK 9412@@@92375366400@@@19971001P@@@Electrolux-Konzern,ZC 244 R@@@92378365600@@@19990301P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 2403@@@92378365100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZFC 244 R@@@92378365300@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZI 5233@@@92375365000@@@19960301@@@Electrolux-Konzern,ZI 5233@@@92375365000@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,ZI 5233@@@92375365000@@@N1@@@Electrolux-Konzern,ZI 7234@@@92375366300@@@19970801P@@@Electrolux-Konzern,ZPL 5233@@@92375465100@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,ZPL 5233@@@92375465100@@@N1@@@Electrolux-Konzern,Santo 2630-1 KG@@@962167281100@@@19951212S@@@Electrolux-Konzern,Santo 260-4 KG@@@92560165200@@@19980401P@@@Electrolux-Konzern,AGU 8111 IW@@@92282065200@@@19950201P@@@Electrolux-Konzern,AR 7563 B@@@92560368000@@@20000313@@@Electrolux-Konzern,CM 2684 DT@@@92574165400@@@19960801P@@@Electrolux-Konzern,CM 2684 DT@@@92574165400@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ER 1824 D@@@92574065700@@@19950301P@@@Electrolux-Konzern,ER 1825 D@@@92574065600@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,ER 1825 D@@@92574066000@@@19960401P@@@Electrolux-Konzern,ER 2424 D@@@92559065500@@@19940801@@@Electrolux-Konzern,ER 2424 D@@@92559065500@@@19940801P@@@Electrolux-Konzern,ER 2425 D@@@92559065900@@@19950401P@@@Electrolux-Konzern,ER 2425 D@@@92559065900@@@19950921S@@@Electrolux-Konzern,ER 2425 D@@@92559065900@@@N2@@@Electrolux-Konzern,ER 2425 D@@@92559066000@@@19950401P@@@Electrolux-Konzern,ER 2632 B@@@92594065500@@@19950401P@@@Electrolux-Konzern,EU 6320 P@@@92274065400@@@19971001P@@@Electrolux-Konzern,JGU 2433@@@92274065100@@@19970101P@@@Electrolux-Konzern,JKU 4021@@@92350565000@@@19960401P@@@Electrolux-Konzern,CM 1184 DT@@@92574165100@@@19950301P@@@Electrolux-Konzern,CM 1184 DT@@@92574165100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 1184 DT@@@92574165200@@@19950801P@@@Electrolux-Konzern,CM 1184 DT@@@92574165200@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 2148 DT@@@92559066200@@@19950901P@@@Electrolux-Konzern,CM 2148 DT@@@92559066200@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 2184 DT@@@92559065200@@@19950301P@@@Electrolux-Konzern,CM 2184 DT@@@92559065200@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 2684 DT@@@92574165300@@@19960401P@@@Electrolux-Konzern,CM 2684 DT@@@92574165300@@@./.@@@Electrolux-Konzern,007.361-9@@@92273065000@@@19950201P@@@Electrolux-Konzern,008.529-0@@@92274065600@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,020.938-7@@@92559065000@@@19940601@@@Electrolux-Konzern,020.938-7@@@92559065000@@@19940601P@@@Electrolux-Konzern,021.074-0@@@92559065100@@@19940601P@@@Electrolux-Konzern,021.597-0@@@92018010100@@@19980901P@@@Electrolux-Konzern,021.604-4@@@92594065300@@@19940501P@@@Electrolux-Konzern,045.247-4@@@92560065400@@@19990601P@@@Electrolux-Konzern,045.251-6@@@92553065400@@@19990601P@@@Electrolux-Konzern,052.517-0@@@92560065300@@@19961001P@@@Electrolux-Konzern,052.525-3@@@92574065000@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,052.528-7@@@92574065100@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,052.531-1@@@92574065200@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,062.329-8@@@92559065700@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,062.330-6@@@92559065800@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,066.332-8@@@92274065000@@@19970101P@@@Electrolux-Konzern,025.999-4_4788@@@92560368200@@@20000110@@@Electrolux-Konzern,026.028-1_4789@@@92560368100@@@19991209@@@Electrolux-Konzern,045.247-4_4787@@@92560065500@@@20000110@@@Electrolux-Konzern,KS 4242@@@92559066100@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,ZKG 8407 U@@@92282065700@@@19980201P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 15-4 RD@@@92574165000@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 18-9 SRD@@@92594065400@@@19950401P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 19-5 RD@@@92559065600@@@19941001P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 19-5 RD@@@92559065600@@@19951211S@@@Electrolux-Konzern,ZFD 15-4 R@@@92574165500@@@19970101P@@@Electrolux-Konzern,Arctis 60190 GS@@@92287769100@@@20040305@@@Electrolux-Konzern,Arctis 60190 GS@@@92287769300@@@20040430@@@Electrolux-Konzern,Arctis 205 GS 4@@@92287770600@@@20050128@@@Electrolux-Konzern,Arctis 193 GS 1@@@92287770700@@@20050114@@@Electrolux-Konzern,Santo 70332 KG@@@92406204000@@@20040315@@@Electrolux-Konzern,Santo 70388 KG@@@92451962100@@@20040426@@@Electrolux-Konzern,Santo 60240 DT@@@92559053300@@@20050121@@@Electrolux-Konzern,Santo D 71240-4 I@@@92587567200@@@20031024@@@Electrolux-Konzern,Santo D 41240-4 I@@@92587567300@@@20031024@@@Electrolux-Konzern,Santo 70385 WK@@@92732722300@@@20050117@@@Electrolux-Konzern,AUC 1920@@@92287765101@@@20031114@@@Electrolux-Konzern,ARA 2324@@@92559053500@@@20050121@@@Electrolux-Konzern,EUC 2022@@@92287765401@@@20031114@@@Electrolux-Konzern,ERB 3808@@@92451924000@@@20040216@@@Electrolux-Konzern,ERB 3802 X@@@92451942100@@@20031020@@@Electrolux-Konzern,ERB 3802 X@@@92451944100@@@20040216@@@Electrolux-Konzern,ERB 3812 S@@@92451952300@@@20040524@@@Electrolux-Konzern,ERB 3216@@@92465684000@@@20040809@@@Electrolux-Konzern,ERB 3216@@@92465684500@@@20040809@@@Electrolux-Konzern,ERC 3711 WS@@@92732702300@@@20040617@@@Electrolux-Konzern,ERC 3711 WS@@@92732712300@@@20040823@@@Electrolux-Konzern,SC 361 W@@@92732732300@@@20050214@@@Electrolux-Konzern,KF 3483@@@92465666000@@@20030407@@@Electrolux-Konzern,KF 3483@@@92465666500@@@20030407@@@Electrolux-Konzern,JKG 4458@@@92587566900@@@20031024@@@Electrolux-Konzern,JKG 1458@@@92587567000@@@20031024@@@Electrolux-Konzern,IKE 237-5 2 T@@@92587567600@@@20040326@@@Electrolux-Konzern,350/389@@@92220382000@@@20040510@@@Electrolux-Konzern,770/841@@@92287768000@@@20030822@@@Electrolux-Konzern,770/922@@@92287769200@@@20031017@@@Electrolux-Konzern,532.276-3_40420@@@92220364000@@@20040906@@@Electrolux-Konzern,598.879-5_40558@@@92287769900@@@20040924@@@Electrolux-Konzern,846.321_40191@@@92587567400@@@20040116@@@Electrolux-Konzern,305.555-5_40576@@@92732742300@@@20041213@@@Electrolux-Konzern,711.336-8_40392@@@92815124200@@@20040716@@@Electrolux-Konzern,243.373-8_40393@@@92815124300@@@20040716@@@Electrolux-Konzern,RD 255 S@@@92559051301@@@20030912@@@Electrolux-Konzern,FI 220-2 TA@@@92587567500@@@20040220@@@Electrolux-Konzern,571-075@@@92287769800@@@20040910@@@Electrolux-Konzern,ZKF 187@@@92287771300@@@20041203@@@Electrolux-Konzern,530-883@@@92559053900@@@20041119@@@Electrolux-Konzern,ZFU 19 SM@@@92287771100@@@20050114@@@Electrolux-Konzern,ZI 2003-2 T@@@92587567700@@@20041008@@@Electrolux-Konzern,Santo 2332-2 KA@@@962157200700@@@19960322S@@@Electrolux-Konzern,Santo 2532 I W5@@@92341513500@@@19970801F@@@Electrolux-Konzern,021.604-4@@@92594065300@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,013.243-1@@@92594066000@@@19980201P@@@Electrolux-Konzern,068.986-9@@@92594066300@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,JGU 6421@@@92280065100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JGU 6421@@@92280065500@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZKG 8409 U@@@92282165200@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZUD 7120@@@92280065900@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZU 5120 F@@@92282065000@@@./.@@@Electrolux-Konzern,Santo 2632-1 KG@@@92560365900@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,Santo 2632-4 KG@@@92560367100@@@19970101@@@Electrolux-Konzern,Santo 2639-4 KG@@@92560367200@@@19970101@@@Electrolux-Konzern,Santo 2642-4 KG@@@92594065900@@@19970101@@@Electrolux-Konzern,AKE 8221 IW@@@92375365100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,AKE 8321 IW@@@92375366000@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ER 2336 I@@@92375365400@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ER 7336 I@@@92375366100@@@19990101@@@Electrolux-Konzern,ER 7425 D@@@92559066700@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ER 2521 B@@@92560365500@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ER 2522 B@@@92560365800@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ER 7522 B@@@92560366900@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ER 6825 D@@@92574066100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JKI 3363@@@92375365700@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JKI 4363@@@92375365800@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JKI 4463@@@92375366200@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZKK 9412@@@92375366400@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZI 7234@@@92375366300@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZFC 2303@@@92378065100@@@19950301P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 2403@@@92378365100@@@19960601P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 244 R@@@92378365300@@@19970101P@@@Electrolux-Konzern,ZFD 19-5 R@@@92559066500@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZFC 18-8 RD@@@92560365600@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZFK 188 R@@@92560366800@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZK 18-8 R@@@92560367600@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZFD 15-4 R@@@92574165500@@@./.@@@Electrolux-Konzern,Santo 260-4 KG@@@92560165200@@@19980101@@@Electrolux-Konzern,Santo 2604 KG@@@92560165201@@@20000501@@@Electrolux-Konzern,Santo 2632-6 KG@@@92560367800@@@20000225@@@Electrolux-Konzern,Santo 2639-6 KG@@@92560367900@@@20000224@@@Electrolux-Konzern,Santo 261-6 KG@@@92560368300@@@20000329@@@Electrolux-Konzern,Santo 2638-6 KG@@@92560368400@@@20000410@@@Electrolux-Konzern,Santo Spirit KG@@@92560368700@@@20000508@@@Electrolux-Konzern,Öko Santo 2642-1 KG@@@92594065600@@@19950401P@@@Electrolux-Konzern,AGU 8111 IW@@@92282065200@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ER 1825 D@@@92574065600@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ER 2632 B@@@92594065500@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JGU 2423@@@92274065100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,JKU 4021@@@92350565000@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZKG 8407 U@@@92282065700@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZFC 19-5 RD@@@92559065600@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZFC 15-4 RD@@@92574165000@@@./.@@@Electrolux-Konzern,ZFC 18-9 SRD@@@92594065400@@@./.@@@Electrolux-Konzern

Produktdetails


Art-Nr.:
375038
Yatego Nr.:
52b5cd33910a7
Weitere Kategorien:
Website des Händlers:
87,50
inkl. gesetzl. MwSt
Versandkosten:
5,50 € nach Deutschland Versandkostentabelle öffnen
Lieferzeit:
2-3 Tage
Verfügbarkeit:
 Nur noch ein Stück verfügbar
Bitte geben Sie 1 oder mehr ein.
Es sind noch 1 verfügbar.
Verkauf und Versand erfolgt durch:
4.8von5 (51 Bewertungen)

Für Fragen, weitere Informationen, Impressum, AGB und Widerrufsrecht klicken Sie bitte auf den Verkäufernamen.

Mehr von diesem Händler

Ähnliche Produkte