Kompressor für R600A 1/8PS ((226005065 (HQY75AA) in Prüfung))

Produktbeschreibung


ca. 75 Watt bzw. 1/8 PS - ZEMR600A-Kompressor; R600AKompressor; R600AKompressoren Verdichter Kühlmaschine; Kühlmaschinen019.930-7@@@92550865000@@@19940101P@@@Electrolux-Konzern,019.930-7@@@92550865100@@@19940501P@@@Electrolux-Konzern,013.951-9@@@92364065000@@@19940101P@@@Electrolux-Konzern,019.844-0@@@92364065100@@@19940101P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 165 T@@@92364065300@@@19940301P@@@Electrolux-Konzern,ER 1621 T@@@92364065200@@@19940801P@@@Electrolux-Konzern,ZI 422-9@@@92571065500@@@19941101F@@@Electrolux-Konzern,007.347-8@@@92571065000@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,007.346-0@@@92571065100@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,ER 3124 I@@@92571065200@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,AZE 8129 IW@@@92571065300@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,ZI 422-9@@@92571065500@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,ER 3124 I@@@92571065600@@@19950401P@@@Electrolux-Konzern,ER 3124 I@@@92571065700@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,006.420-4@@@92571065800@@@19951101P@@@Electrolux-Konzern,053.155-8@@@92354865000@@@19940101@@@Electrolux-Konzern,053.155-8@@@92354865000@@@19940101P@@@Electrolux-Konzern,053.155-8@@@92354865100@@@19940401P@@@Electrolux-Konzern,053.155-8@@@92354865100@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,CM 1144 T@@@92354565800@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 1644 T@@@92354566100@@@./.@@@Electrolux-Konzern,025.161-1@@@92354565000@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 1404 T@@@92354565500@@@19950901P@@@Electrolux-Konzern,ER 1426 T@@@92354565600@@@19950901P@@@Electrolux-Konzern,ER 1426 T@@@92354565700@@@19950901P@@@Electrolux-Konzern,CM 1144 T@@@92354565800@@@19950901P@@@Electrolux-Konzern,KT 145@@@92354565300@@@19951001P@@@Electrolux-Konzern,006.402-2@@@92354565900@@@19951101P@@@Electrolux-Konzern,QHK 2-104@@@94417010100@@@19960226S@@@Electrolux-Konzern,QHK 2-104@@@94417010300@@@19960226S@@@Electrolux-Konzern,CM 1644 T@@@92354566100@@@19960401P@@@Electrolux-Konzern,QHK 2-104@@@94417100100@@@19960911S@@@Electrolux-Konzern,QHK 2-104@@@94417100300@@@19960911S@@@Electrolux-Konzern,HK 2-104@@@94417104100@@@19961031S@@@Electrolux-Konzern,HK 2-104@@@94417104300@@@19961031S@@@Electrolux-Konzern,ER 1430 U@@@92386365700@@@19960501P@@@Electrolux-Konzern,ER 6430 U@@@92386365800@@@19970601P@@@Electrolux-Konzern,5303 E@@@92386365300@@@19950901P@@@Electrolux-Konzern,JKU 6331@@@92386365100@@@19950101P@@@Electrolux-Konzern,JKU 6431@@@92386365500@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,IKU 157-4@@@92386365000@@@./.@@@Electrolux-Konzern,IKU 157-4@@@92386365000@@@19940801P@@@Electrolux-Konzern,IKU 157-4@@@92386365200@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,ZUD 5154@@@92386365600@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,ZUD 5154@@@92386365600@@@N1@@@Electrolux-Konzern,ZUD 7154@@@92386365900@@@19970801P@@@Electrolux-Konzern,IKE 238-52 T@@@92561166400@@@20010305@@@Electrolux-Konzern,IKE 238-4 2 T@@@92561165400@@@20010326@@@Electrolux-Konzern,028.078_4930@@@92561166000@@@20010115@@@Electrolux-Konzern,028.078_7865@@@92561166000@@@20010618@@@Electrolux-Konzern,ER 1524 T@@@92362165400@@@19950301P@@@Electrolux-Konzern,ER 1524 T@@@92362165500@@@19940801P@@@Electrolux-Konzern,ER 1524 T@@@92362165800@@@19950301P@@@Electrolux-Konzern,ER 1524 T@@@92362166100@@@19960201P@@@Electrolux-Konzern,ER 1529 T@@@92362166400@@@19960401P@@@Electrolux-Konzern,ER 1534 T@@@92362865500@@@19940801P@@@Electrolux-Konzern,ER 1537 T@@@92362865800@@@19950401P@@@Electrolux-Konzern,ER 1537 T@@@92362865900@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,CM 1163 T@@@92362165700@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 1163 T@@@92362165700@@@19950301P@@@Electrolux-Konzern,CM 1163 T@@@92362166000@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 1163 T@@@92362166000@@@19950901P@@@Electrolux-Konzern,CM 1664 T@@@92362166300@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 1664 T@@@92362166300@@@19960401P@@@Electrolux-Konzern,CM 1684 T@@@92370065000@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 1684 T@@@92370065000@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,013.734-9@@@92362165000@@@19940601P@@@Electrolux-Konzern,013.735-6@@@92362165100@@@19940601P@@@Electrolux-Konzern,013.744-8@@@92362165200@@@19940601P@@@Electrolux-Konzern,013.744-8@@@92362165300@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,013.745-5@@@92362865000@@@19940601P@@@Electrolux-Konzern,021.603-6@@@92362865100@@@19940601P@@@Electrolux-Konzern,013.745-5@@@92362865200@@@19941101P@@@Electrolux-Konzern,021.603-6@@@92362865300@@@19950101P@@@Electrolux-Konzern,013.745-5@@@92362866000@@@19951001P@@@Electrolux-Konzern,021.086-4@@@92371065000@@@19951101P@@@Electrolux-Konzern,KS 3162 T@@@92362165900@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 1603 T@@@92362165600@@@19941001P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 1604 T@@@92362166200@@@19960201P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 1604 T@@@92362166200@@@N1@@@Electrolux-Konzern,ZFC 1603 S@@@92362865600@@@19940901P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 1604 S@@@92362865700@@@19950401P@@@Electrolux-Konzern,FKE 157-5@@@92357366800@@@20010217@@@Electrolux-Konzern,021.330_4627@@@92343367001@@@20000508@@@Electrolux-Konzern,834.593_4893@@@92343367100@@@20000515@@@Electrolux-Konzern,055.027_4637@@@92357366301@@@20000508@@@Electrolux-Konzern,269.697_4892@@@92357366400@@@20000515@@@Electrolux-Konzern,996.347-1_4924@@@92357366500@@@20001201@@@Electrolux-Konzern,956.725_7794@@@92357366900@@@20010316@@@Electrolux-Konzern,ER 6524 T@@@92362166600@@@19970616S@@@Electrolux-Konzern,005.002_4745@@@92362868200@@@19991001@@@Electrolux-Konzern,EU 1438 T@@@92272565700@@@19970201P@@@Electrolux-Konzern,EU 1438 T@@@92272565701@@@20010126@@@Electrolux-Konzern,495.544-9_4880@@@92272778300@@@20010913@@@Electrolux-Konzern,EU 1930 C@@@92287865100@@@19940201P@@@Electrolux-Konzern,020.398-4@@@92287865000@@@19931001P@@@Electrolux-Konzern,ZVC 200 S@@@92287865200@@@19940101P@@@Electrolux-Konzern,Öko Arctis 1249-4 GS@@@92272465500@@@19980501P@@@Electrolux-Konzern,Öko Arctis 1249-4 GS@@@92272465500@@@19980701P@@@Electrolux-Konzern,EU 1421 T@@@92272465300@@@19970501P@@@Electrolux-Konzern,EU 6321 T@@@92272465200@@@19970401P@@@Electrolux-Konzern,EU 6321 T@@@92272465200@@@19970604S@@@Electrolux-Konzern,002.836-5@@@92272565000@@@19970901P@@@Electrolux-Konzern,Arctis 111-4 GS@@@92272466000@@@19981001P@@@Electrolux-Konzern,Arctis 1243-4 GS@@@92272465400@@@19980501F@@@Electrolux-Konzern,Öko Arctis 1243-4 GS@@@92272465400@@@19980701P@@@Electrolux-Konzern,Öko Arctis 1243-4 GS@@@92272465700@@@19980701@@@Electrolux-Konzern,Öko Arctis 1243-4 GS@@@92272465700@@@19980601P@@@Electrolux-Konzern,Öko Arctis 1243-4 GS@@@92272465700@@@19980701P@@@Electrolux-Konzern,Öko Arctis 1243-4 GS@@@92272466400@@@19990301P@@@Electrolux-Konzern,GT 10000@@@92272466500@@@19990201@@@Electrolux-Konzern,GT 10000@@@92272466500@@@19990201P@@@Electrolux-Konzern,CM 1845 TF@@@92272466700@@@19990901@@@Electrolux-Konzern,ZV 120 R@@@92272466300@@@19990201P@@@Electrolux-Konzern,JGU 4411@@@92269565000@@@19960401P@@@Electrolux-Konzern,AU 6324 T@@@92272075800@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,FG 130@@@92272075300@@@19990823@@@Electrolux-Konzern,CM 1625 TF@@@92272065400@@@19960801P@@@Electrolux-Konzern,CM 1625 TF@@@92272065400@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 2600 F@@@92287065300@@@19960801P@@@Electrolux-Konzern,CM 2600 F@@@92287065300@@@./.@@@Electrolux-Konzern,EU 1322 T@@@92272075200@@@19990601P@@@Electrolux-Konzern,EU 1329 T@@@92272066300@@@19960401@@@Electrolux-Konzern,EU 1329 T@@@92272066300@@@19960401P@@@Electrolux-Konzern,EU 1337 T@@@92272865700@@@19960201P@@@Electrolux-Konzern,EU 1337 T@@@92272865700@@@19960411S@@@Electrolux-Konzern,EU 6321 T@@@92272075100@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,EU 6322 T@@@92272076300@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,EU 6322 T@@@92272076400@@@19990825@@@Electrolux-Konzern,EU 6329 T@@@92272066800@@@19970401@@@Electrolux-Konzern,EU 6329 T@@@92272066800@@@19970401P@@@Electrolux-Konzern,FCV 128 W@@@92272075600@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,QT 53 F@@@92272076100@@@19990401P@@@Electrolux-Konzern,CM 1625 TF@@@92272066200@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,CM 1625 TF@@@92272066200@@@./.@@@Electrolux-Konzern,CM 1626 TSF@@@92272866300@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,CM 1626 TSF@@@92272866300@@@./.@@@Electrolux-Konzern,002.837-3@@@92272066600@@@19961001P@@@Electrolux-Konzern,006.854-4@@@92272866100@@@19951101P@@@Electrolux-Konzern,RV 13@@@92272075900@@@19990401P@@@Electrolux-Konzern,RKP 131@@@92272076200@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,ZV 120@@@92272066900@@@19990301P@@@Electrolux-Konzern,ZV 130@@@92272075700@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,ZV 130 R@@@92272076000@@@19990401P@@@Electrolux-Konzern,ZV45R@@@92272075400@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,ZV45RAL@@@92272075500@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,ZVC 1300 S@@@92272865600@@@19960101P@@@Electrolux-Konzern,ZVF 120@@@92272066700@@@19970101P@@@Electrolux-Konzern,ZVF 190 R@@@92287065400@@@./.@@@Electrolux-Konzern,PV 13@@@92272075000@@@19990401P@@@Electrolux-Konzern,AR 8076 I@@@92569366001@@@19990823@@@Electrolux-Konzern,AR 8076 I@@@92569366001@@@20010326@@@Electrolux-Konzern,ER 8134 I@@@92569365502@@@19990601P@@@Electrolux-Konzern,ZKK 9417 K@@@92569365701@@@19990601P@@@Electrolux-Konzern,ZI 922-9 K@@@92569367200@@@20001002@@@Electrolux-Konzern,KF 290@@@92588265001@@@19990901@@@Electrolux-Konzern,ER 7831 B@@@92588365001@@@19990823@@@Electrolux-Konzern,ER 7831 B@@@92588365501@@@19990823@@@Electrolux-Konzern,QT 108 R@@@92588365700@@@20000608@@@Electrolux-Konzern,RC 30 BS@@@92588265300@@@20000510@@@Electrolux-Konzern,RJPK 298@@@92588365301@@@19990823@@@Electrolux-Konzern,ZK 18-10 R@@@92588265201@@@19990913@@@Electrolux-Konzern,Öko Arctis Cool Classic GS@@@92287866600@@@19981101P@@@Electrolux-Konzern,AU 7112 C@@@92287866701@@@19990901@@@Electrolux-Konzern,EU 1931 C@@@92287866101@@@19970901P@@@Electrolux-Konzern,EU 1931 C@@@92287867700@@@20000320@@@Electrolux-Konzern,EU 6932 C@@@92287867800@@@20000401@@@Electrolux-Konzern,EU 6938 C@@@92287867400@@@19990923@@@Electrolux-Konzern,CM 2820 F@@@92287868000@@@20000727@@@Electrolux-Konzern,002.831-6@@@92287865803@@@19990601@@@Electrolux-Konzern,RCV 20 SE@@@92287866400@@@19980401P@@@Electrolux-Konzern,RV 20 SE@@@92287866800@@@19990301@@@Electrolux-Konzern,RV 20 SE@@@92287866800@@@19990301P@@@Electrolux-Konzern,ZV 200 RM@@@92287867100@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,ZV 200 RM@@@92287867101@@@20000228@@@Electrolux-Konzern,ZV 205 RM@@@92287867300@@@19991001@@@Electrolux-Konzern,ZVC 2000 S@@@92287865400@@@19950401@@@Electrolux-Konzern,ZVF 200 RM@@@92287865900@@@19970101P@@@Electrolux-Konzern,AGE 8106 IW@@@92271565400@@@19961001P@@@Electrolux-Konzern,EU 1330 I@@@92271565500@@@19970701P@@@Electrolux-Konzern,EU 830 I@@@92271565300@@@19960401P@@@Electrolux-Konzern,JGI 3403@@@92271565200@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,006.970-8@@@92271565000@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,006.970-8@@@92271565000@@@19951001P@@@Electrolux-Konzern,CI 800 FH@@@92271565800@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,ZF 82 BH@@@92271565900@@@19990913@@@Electrolux-Konzern,ZI 5075 F@@@92271565100@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,ZI 7075 F@@@92271565600@@@19970901P@@@Electrolux-Konzern,Öko Arctis 1050-4 GS@@@92272265300@@@20000307@@@Electrolux-Konzern,AU 6090@@@92272265500@@@20000308@@@Electrolux-Konzern,TF 127@@@92272265900@@@20000321@@@Electrolux-Konzern,EU 0946 T@@@92272165600@@@20000421@@@Electrolux-Konzern,TF 100@@@92272266000@@@20000308@@@Electrolux-Konzern,CM 1855 TF@@@92272265800@@@20000308@@@Electrolux-Konzern,045.216-9@@@92272165000@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,ZV 105 RM@@@92272265700@@@20000308@@@Electrolux-Konzern,AU 6126 T@@@92272765200@@@20000120@@@Electrolux-Konzern,FG 120@@@92272766100@@@20000310@@@Electrolux-Konzern,EU 1421 T@@@92272765700@@@20000504@@@Electrolux-Konzern,EU 1437 T@@@92272565602@@@20001211@@@Electrolux-Konzern,EU 6323 T@@@92272766000@@@20000323@@@Electrolux-Konzern,FCV 119 W@@@92272765000@@@20000207@@@Electrolux-Konzern,QT 54 F@@@92272765800@@@20000310@@@Electrolux-Konzern,CM 2626 TSF@@@92272565502@@@20010920@@@Electrolux-Konzern,002.836-5_ 4550 @@@92272565002@@@20001129@@@Electrolux-Konzern,051.998-3_4209@@@92272565202@@@20000404@@@Electrolux-Konzern,549.062-8_7884@@@92272778200@@@20011025@@@Electrolux-Konzern,RV 12 SE@@@92272568000@@@20000426@@@Electrolux-Konzern,ZV 111@@@92272765300@@@20000207@@@Electrolux-Konzern,ZVR 45 R@@@92272766800@@@20000412@@@Electrolux-Konzern,ZVR 45 RN@@@92272766900@@@20000408@@@Electrolux-Konzern,EU 0948 T@@@92272175400@@@20010302@@@Electrolux-Konzern,ZF 24 W@@@92272175300@@@20010412@@@Electrolux-Konzern,ER 2702 B@@@92404034000@@@19971013S@@@Electrolux-Konzern,ER 2702 B@@@92404036000@@@19971216S@@@Electrolux-Konzern,ER 7702 B@@@92404024000@@@19970604S@@@Electrolux-Konzern,ER 8407 B@@@92486274000@@@19970812S@@@Electrolux-Konzern,ER 8407 B@@@92486276000@@@19980130S@@@Electrolux-Konzern,012.718-3@@@92378865000@@@19940101P@@@Electrolux-Konzern,012.718-3@@@92378865100@@@19940801P@@@Electrolux-Konzern,AKU 8115 IW@@@92345065200@@@19950101P@@@Electrolux-Konzern,007.406-2@@@92345065100@@@19950101P@@@Electrolux-Konzern,013.053-4@@@92354865200@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,034.555-3@@@92345065400@@@19960601P@@@Electrolux-Konzern,ZU 5154@@@92345065000@@@19950101P@@@Electrolux-Konzern,Öko Santo 1440-1 TK@@@92342365400@@@19950301P@@@Electrolux-Konzern,Santo 1430-1 TK@@@92342365600@@@19960716S@@@Electrolux-Konzern,Santo 1430-1 TK@@@92342365600@@@19960814S@@@Electrolux-Konzern,Santo 1430-1 TK@@@92342365600@@@19960814S1@@@Electrolux-Konzern,Santo 1430-1 TK@@@92342365600@@@19950401P@@@Electrolux-Konzern,Santo 1430-1 TK@@@92342365700@@@19950201P@@@Electrolux-Konzern,KT 17550@@@92342366100@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,ER 1430 T@@@92342365900@@@19950301P@@@Electrolux-Konzern,ZFC 1503 S@@@92342365800@@@19950201P@@@Electrolux-Konzern,Öko Santo 1440-1 TK@@@92342366200@@@19951001P@@@Electrolux-Konzern,Santo 1440-1 TK@@@92342366200@@@19960802G@@@Electrolux-Konzern,AKE 8214 IW@@@92343365500@@@19951001P@@@Electrolux-Konzern,ER 1522 P@@@92357365000@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,ER 1522 P@@@92357365500@@@19960401P@@@Electrolux-Konzern,ER 1532 I@@@92343365400@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,JKE 3333@@@92357365400@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,JKI 3333@@@92343365800@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,JKI 4332@@@92343365100@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,JKI 4333@@@92343365900@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,FKE 157-4@@@92357365600@@@19960301P@@@Electrolux-Konzern,IKE 157-4@@@92343365300@@@19950601P@@@Electrolux-Konzern,021.072-4@@@92343365700@@@19951001P@@@Electrolux-Konzern,021.330-6@@@92343365600@@@19951101P@@@Electrolux-Konzern,021.458-5@@@92357365300@@@19951101P@@@Electrolux-Konzern,ZKK 9315 E@@@92357365200@@@19950901P@@@Electrolux-Konzern,ZI 5163@@@92343365200@@@19950501P@@@Electrolux-Konzern,ZPL 5163@@@92357365100@@@19950901P@@@Electrolux-Konzern,028.078_4633@@@92561165800@@@19990730@@@Electrolux-Konzern,AR 7335 I@@@92375366700@@@19990201P@@@Electrolux-Konzern,IKE 237-4@@@92375365601@@@19990201P@@@Electrolux-Konzern,021.333-0@@@92375365201@@@19990201P@@@Electrolux-Konzern,021.333-0@@@92375366800@@@19990501P@@@Electrolux-Konzern,021.535-0@@@92375465001@@@19990201P@@@Electrolux-Konzern,055.207-5@@@92375465300@@@19990601P@@@Electrolux-Konzern,ZC 244 R@@@92378365601@@@19990401P@@@Electrolux-Konzern,Santo 64150 TK@@@92362201700@@@20040430@@@Electrolux-Konzern,ZKK 9407 U@@@92345065500@@@19971101P@@@Electrolux-Konzern,Santo 1600-7 E@@@92369366500@@@20031107@@@Electrolux-Konzern,Santo 1600-7 I@@@92369268900@@@20031031@@@Electrolux-Konzern,Santo 64150 TK@@@92362201800@@@20040227@@@Electrolux-Konzern,JKI 4438@@@92369269200@@@20031031@@@Electrolux-Konzern,FKE 157-6@@@92369367000@@@20040514@@@Electrolux-Konzern,IKE 157-6@@@92369269600@@@20040507@@@Electrolux-Konzern,021.330_4627@@@92369465000@@@20010510@@@Electrolux-Konzern,021.330_7872@@@92369465000@@@20010711@@@Electrolux-Konzern,099.376-6_40501@@@92369269700@@@20040514@@@Electrolux-Konzern,099.376-6_40527@@@92369269700@@@20040723@@@Electrolux-Konzern,121.249_40500@@@92369367100@@@20040514@@@Electrolux-Konzern,171.304_40280@@@92362202900@@@20031212@@@Electrolux-Konzern,206.975_40281@@@92362203000@@@20031212@@@Electrolux-Konzern,291.427_40341@@@92369266200@@@20040213@@@Electrolux-Konzern,514.074_40343@@@92369267400@@@20030123@@@Electrolux-Konzern,530.885_40215@@@92369366700@@@20031205@@@Electrolux-Konzern,551.263_40216@@@92369366900@@@20031205@@@Electrolux-Konzern,633.757_40278@@@92362202800@@@20031212@@@Electrolux-Konzern,824.634_40337@@@92369365900@@@20040123@@@Electrolux-Kon

Produktdetails


Art-Nr.:
375037
Yatego Nr.:
52b5cd340e8d9
Weitere Kategorien:
Website des Händlers:
87,50
inkl. gesetzl. MwSt
Versandkosten:
5,50 € nach Deutschland Versandkostentabelle öffnen
Lieferzeit:
2-3 Tage
Verfügbarkeit:
 Nur noch ein Stück verfügbar
Bitte geben Sie 1 oder mehr ein.
Es sind noch 1 verfügbar.
Verkauf und Versand erfolgt durch:
4.8von5 (51 Bewertungen)

Für Fragen, weitere Informationen, Impressum, AGB und Widerrufsrecht klicken Sie bitte auf den Verkäufernamen.

Mehr von diesem Händler