Filterbeutel S4022mV (460678 AKTUELL (TypP, alt für Bürstensauger, VZ92P00))

Produktbeschreibung


für Bodenstaubsauger - Superclean Micro-Vlies-Filter -Inhalt: 5 Filterinkl. Mikrofilter und MotorschutzfilterStaubbeutel Staubsauger-Filterbeutel; Staubsaugerfilterbeutel Staubsauger-Staubtüte; Staubsaugerstaubtüte; Staubsaugerstaubtüten Antiallergie-Filterbeutel; Antiallergiefilterbeutel; Antiallergikerfilterbeutel Antiallergie-Beutel; Antiallergiebeutel; Antiallergikerbeutel Staubsauger-Staubfilter; Staubsaugerstaubfilter Staubfilter Staubsauger-Beutel; Staubsaugerbeutel Staubsack; Staubsäcke Drecksack; Schmutzsack; Dreckfilter; Schmutzfilter; Drecksäcke; Schmutzsäcke Staubtüte; Staubtüten Mikro-Vlies-Filterbeutel; MikroVliesFilterbeutel; MicroVliesFilterbeutel; MikroFliesFilterbeutel; MicroFliesFilterbeutel Micro-Vlies-Filterbeutel; Microvliesfilterbeutel Staubfiltertüte; Staubfiltertüten Staubfiltersack; Staubfiltersäcke Microflies-Filterbeutel; Microfliesfilterbeutel; Microvliesfilterbeutel Superclean-Filter; Supercleanfilter Superclean-Mikrofilter; Supercleanmicrofilter; Supercleanmikrofilter Superclean-Mikrofilterbeutel; Supercleanmicrofilterbeutel; Supercleanmikrofilterbeutel488.633@@@#488633@@@Quelle@@@Katalog u. Europlus,160.638_VS 8 PR 01/01@@@#160638/VS8PR0101@@@Quelle@@@Katalog u. Europlus,019.672_VS08G1880@@@#019672/VS08G1880@@@Quelle@@@Katalog u. Europlus,330.095_VS 8 PR 0201@@@#330095/VS8PR0201@@@Quelle@@@Katalog u. Europlus,Siehe Gerätenummer@@@BBZ52AFP@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Siehe Gerätenummer@@@BBZ52AFP1@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Siehe Gerätenummer@@@BBZ52AFP1U@@@BSH@@@BSH-Gruppe,MEGAfilt SuperTEX@@@BBZ52AFP2@@@BSH@@@BSH-Gruppe,MEGAfilt SuperTEX@@@BBZ52AFP2U@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Siehe Gerätenummer@@@BBZ52AFPUC@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Beetle Dual Tech 11 AMPS / 1300@@@BSG81215UC/01@@@8303 -@@@BSH-Gruppe,Beetle Dual Tech 12 AMPS 1400@@@BSG81265UC/01@@@8305 -@@@BSH-Gruppe,Premium Prestige Duo 1450W, 12AMPS@@@BSG81296UC/03@@@8305 -@@@BSH-Gruppe,Ultra 11 AMPS 1300W@@@BSG81313UC/01@@@8204 -@@@BSH-Gruppe,Ultra 11 AMPS 1300W@@@BSG81313UC/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Ultra Health Guard 1400W 12Amps@@@BSG81335UC/01@@@8204 -@@@BSH-Gruppe,Ultra Health Guard 1400W 12Amps@@@BSG81335UC/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Premium Electro Duo H 12AMPS, 1400W@@@BSG81360UC/03@@@8305 -@@@BSH-Gruppe,Ultra Health Guard Plus 1400W 12Amps@@@BSG81365UC/01@@@8204 -@@@BSH-Gruppe,Ultra Health Guard Plus 1400W12Amps@@@BSG81365UC/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Premium Electro Duo HC 1400W, 12AMPS@@@BSG81370UC/03@@@8305 -@@@BSH-Gruppe,Premium Electro Duo XXL?C 12AMPS, 1450W@@@BSG81380UC/03@@@8305 -@@@BSH-Gruppe,Ultra Platinum 1450W 12Amps@@@BSG81396UC/01@@@8204 -@@@BSH-Gruppe,Ultra Platinum 1450W 12Amps@@@BSG81396UC/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx 1800 W@@@BSG81800AU/01@@@8209 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx 1800 W@@@BSG81801/01@@@8212 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx 1800 W@@@BSG81810AU/01@@@8209 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Dual Filtration Technology 1800@@@BSG81880/01@@@8301 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx 1800 W Dual Filtration Technology@@@BSG81880GB/01@@@8301 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Dual Filtration Technology 1800@@@BSG81885/01@@@8409 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx 2000 W@@@BSG82000/01@@@8203 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa 2000 W@@@BSG82000GB/01@@@8206 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx 2000 W@@@BSG82001/01@@@8301 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx 2000 W@@@BSG82001IL/01@@@8408 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx 2000 W@@@BSG82010/01@@@8203 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Silver Edition 2000 W@@@BSG82012/01@@@8210 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Silver Edition 2000 W@@@BSG82012/02@@@8212 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa 2000 W@@@BSG82020/04@@@8308 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Pro Parquet Premium 2000 W@@@BSG82022/01@@@8209 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Pro Parquet 2000 W@@@BSG82022GB/01@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa 2000 W@@@BSG82030/01@@@8203 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa 2000 W@@@BSG82030AU/01@@@8209 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa Plus 2000 W@@@BSG82032/04@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa Active 2000 W@@@BSG82040/01@@@8209 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa 2000 W@@@BSG82050/01@@@8203 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa Activ 2000 W@@@BSG82060/01@@@8203 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa Active 2000 W@@@BSG82060CH/01@@@8206 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa Active 2000 W@@@BSG82060CH/02@@@8212 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa Activ 2000 W@@@BSG82070/01@@@8203 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Pro Hygienic Hepa 2000 W@@@BSG82077/01@@@8209 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Pro Hygienic Hepa 2000 W@@@BSG82077AU/01@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Pro Hygienic Hepa 2000 W@@@BSG82077CH/01@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa Activ 2000 W@@@BSG82090/01@@@8203 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa Active 2000 W@@@BSG82090/02@@@8301 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx 2200 W@@@BSG82215/01@@@8502 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Pro Parquet 2200 W@@@BSG82222/01@@@8502 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Pro Hygienic 2200 W@@@BSG82277/01@@@5802 -@@@BSH-Gruppe,Siehe Gerätenummer@@@BSZ51AF@@@- 7807@@@BSH-Gruppe,1700 W Dynapower@@@VS08G1701/01@@@8112 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G1800/01@@@8110 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G1800/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower 1800 W@@@VS08G180CH/03@@@8404 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G1810/01@@@8110 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G1810/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G1830/01@@@8110 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G1830/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G183CH/01@@@8112 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G183CH/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G1850/01@@@8110 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G1850/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G1860/01@@@8110 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G1860/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G186CH/01@@@8112 -@@@BSH-Gruppe,1800 W Dynapower@@@VS08G186CH/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower Dual filtration technology@@@VS08G1880/01@@@0210 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower Dual filtration technol. 1800 W@@@VS08G1880/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower Dual filtration technol. 1800 W@@@VS08G1885/03@@@8409 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2001/01@@@8207 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2001/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2010/01@@@8203 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2010/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower 2000 W@@@VS08G201GB/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower hepa 2000 W@@@VS08G2020/04@@@8308 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower Family&Pets 2000 W@@@VS08G2025/01@@@8209 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower Family&Pets 2000 W@@@VS08G2025/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Siehe Gerätenummer@@@VS08G2026/03@@@8505 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2030/01@@@8203 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2030/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,dynapower parquet specialist plus hepa 200@@@VS08G2032/04@@@8509 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower 2000 W@@@VS08G203CH/03@@@8403 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower hepa active 2000 W@@@VS08G2040/01@@@8209 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower hepa active 2000 W@@@VS08G2040/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2050/01@@@8203 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2050/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2050/04@@@8309 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2060/01@@@8203 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2060/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2070/01@@@8110 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2070/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower car&home hepa 2000 W@@@VS08G2075/03@@@8405 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G207GB/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2090/01@@@8110 -@@@BSH-Gruppe,2000 W Dynapower@@@VS08G2090/03@@@8304 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower power edition 2200 W@@@VS08G2210/03@@@8402 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower 2200 W@@@VS08G2215/03@@@8502 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower power edition 2400 W@@@VS08G2410/03@@@8502 -@@@BSH-Gruppe,Siehe Gerätenummer@@@VZ52AFP@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Siehe Gerätenummer@@@VZ52AFP1@@@BSH@@@BSH-Gruppe,MEGAfilt SuperTEX@@@VZ52AFP2@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Siehe Gerätenummer@@@VZ92P00@@@- 7709@@@BSH-Gruppe,BSG 80000 -> BSG 89999 (Serie)@@@#BSG80000->BSG89999(Serie)@@@Bosch@@@Katalog u. Europlus,Ergomaxx@@@#Ergomaxx@@@Bosch@@@Katalog u. Europlus,922/242@@@#922242@@@Lloyds@@@Katalog u. Europlus,330.095@@@#330095@@@Privileg@@@Katalog u. Europlus,488.633@@@#488633@@@Privileg@@@Katalog u. Europlus,Dynapower@@@#Dynapower@@@Siemens@@@Katalog u. Europlus,VS 08 G 0000->VS 08 G 9999 (Serie)@@@#VS08G0000->VS08G9999(Serie)@@@Siemens@@@Katalog u. Europlus,BSG 81800@@@#BSG81800@@@Bosch@@@Katalog u. Europlus,BSG 82000@@@#BSG82000@@@Bosch@@@Katalog u. Europlus,BSG 82010@@@#BSG82010@@@Bosch@@@Katalog u. Europlus,BSG 82030@@@#BSG82030@@@Bosch@@@Katalog u. Europlus,BSG 82050@@@#BSG82050@@@Bosch@@@Katalog u. Europlus,BSG 82060@@@#BSG82060@@@Bosch@@@Katalog u. Europlus,VS 08 G... Dynapower (Serie)@@@#VS08G?Dynapower@@@Siemens@@@Katalog u. Europlus,VS 08 G 1800@@@#VS08G1800@@@Siemens@@@Katalog u. Europlus,VS 08 G 2010@@@#VS08G2010@@@Siemens@@@Katalog u. Europlus,VS 08 G 2030@@@#VS08G2030@@@Siemens@@@Katalog u. Europlus,VS 08 G 2050@@@#VS08G2050@@@Siemens@@@Katalog u. Europlus,VS 08 G 2060@@@#VS08G2060@@@Siemens@@@Katalog u. Europlus,VS 08 G 2070@@@#VS08G2070@@@Siemens@@@Katalog u. Europlus,VS 08 G 2090@@@#VS08G2090@@@Siemens@@@Katalog u. Europlus,019.672-01_#_VS08G1880_#_VS08G1880@@@01967201_#_VS08G1880_#_VS08G1880@@@(Quelle_NEU) Quelle@@@Quelle-Gruppe: Quelle,160.638-01_VS 8 PR 01/01 Burgund_VS8PR01/01 Burgund_#_1800W HEPA@@@16063801_VS8PR0101BURGUND_VS8PR0101BURGUND_#_1800WHEPA@@@(Quelle_NEU) Quelle@@@Quelle-Gruppe: Quelle,289.449_#_VS08PR08/03_VS8PR03/03_VS8PR03/03@@@289449_#_VS08PR0803_VS8PR0303_VS8PR0303@@@(Quelle_NEU) Quelle@@@Quelle-Gruppe: Quelle,330.095-01_VS 8 PR 02/01_VS 8 PR 02/01_#_VS 8 PR 02@@@33009501_VS8PR0201_VS8PR0201_#_VS8PR02@@@(Quelle_NEU) Quelle@@@Quelle-Gruppe: Quelle,488.633-01_#_#_#_BAUGLEICH M. 330.095.1@@@48863301_#_#_#_BAUGLEICHM3300951@@@(Quelle_NEU) Quelle@@@Quelle-Gruppe: Quelle,BSH 82010 Ergomaxx@@@#BSH82010Ergomaxx@@@Bosch@@@Katalog u. Europlus,167/150@@@#167150@@@Lloyds@@@Katalog u. Europlus,327/891@@@#327891@@@Lloyds@@@Katalog u. Europlus,675/733@@@#675733@@@Lloyds@@@Katalog u. Europlus,Ergomaxx 2000 W@@@BSG82010/07@@@8709 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx 2000 W@@@BSG82010/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa 2000 W@@@BSG82020/09@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa 2000 W@@@BSG82020/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa 2000 W@@@BSG82050/04@@@8309 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Pro Hygienic hepa 2000 W@@@BSG82077AU/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Pro Hygienic hepa 2000 W@@@BSG82077CH/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Dynapower hepa 2000 W@@@VS08G2020/09@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ultra 11 Amps 1300W@@@BSG81313UC/06@@@8701 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL parquet specialist compressor@@@VS08G1223/03@@@8703 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL energy specialist compressor@@@VS08G1266/03@@@8707 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL parquet specialist compressor@@@VS08G1623/03@@@8802 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL compressor technology hepa@@@VS08G1666/03@@@8607 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL energy specialist@@@VS08G1696/03@@@8609 -@@@BSH-Gruppe,dynapower parquet specialist plus hepa 200@@@VS08G2032/05@@@8606 -@@@BSH-Gruppe,Siehe Gerätenummer@@@VS08G2212/03@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx 2000 W@@@VS08G2212/07@@@8709 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx 2000 W@@@VS08G2212/09@@@8803 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL red brilliant hepa 2200W@@@VS08G2213/03@@@8704 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL red brilliant hepa 2200W@@@VS08G2213/07@@@8709 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL red brilliant hepa 2200W@@@VS08G2213/09@@@8803 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL blue brilliant hepa 2200W@@@VS08G2214/03@@@8708 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL blue brilliant hepa 2200W@@@VS08G2214/09@@@8804 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL hepa 2200 W@@@VS08G2226/03@@@8606 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL hepa 2200 W@@@VS08G2226/09@@@8803 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL parquet specialist hepa 2200@@@VS08G222CH/03@@@8604 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL parquet specialist hepa 2200@@@VS08G222CH/09@@@8803 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL hepa 2200W@@@VS08G2230/03@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL car&home hepa 2200W@@@VS08G2275/03@@@8606 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL hepa 2300W@@@VS08G2330/03@@@8804 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XL parquet specialist hepa 2400W@@@VS08G2422/03@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXl hepa 2400 W@@@VS08G2469/03@@@8701 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XL bag and bagless hepa 2400W@@@VS08G2485/03@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XL bag and bagless hepa 2400W@@@VS08G2485/08@@@8806 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL hepa active 2400W@@@VS08G2490/03@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL hepa 2400W@@@VS08G2499/03@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,dynapower XXL 100 years of power 2500W@@@VS08G2510/03@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,Siehe Gerätenummer@@@VS08G2511/03@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,Dynapower XXL 2600 W power edition@@@VS08G2610/03@@@8702 -@@@BSH-Gruppe,compressor technology green power edition@@@VS08GP1266/03@@@8804 -@@@BSH-Gruppe,compressor technology green power edition@@@VS08GP1266/11@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional Pro Energy compressor@@@BSG81266/01@@@8707 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional Pro Energy compressor@@@BSG81266/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Bosch Pro Energy Pro Animal Hair compressor techno@@@BSG81266CH/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional ProParquet 3 compressor@@@BSG81623/01@@@8710 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional ProParquet 3 compressor@@@BSG81623/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional compressor technology@@@BSG81666/01@@@8607 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional compressor technology@@@BSG81666/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa Plus 2000 W@@@BSG82032/05@@@8606 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Hepa Active 2000 W@@@BSG82040/04@@@8605 -@@@BSH-Gruppe,Nordkap Blau@@@BSG82200GB/01@@@8602 -@@@BSH-Gruppe,Nordkap Blau@@@BSG82200GB/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional 2200 W@@@BSG82212/01@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional 2200 W@@@BSG82212/07@@@8709 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional 2200 W@@@BSG82212/09@@@8803 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional 2200 W@@@BSG82212/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional Pro Hygienic hepa 2200@@@BSG82230/02@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional Pro Hygienic hepa 2200@@@BSG82230/09@@@8803 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional Pro Hygienic hepa 2200@@@BSG82230/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional 2200 W@@@BSG82230CH/01@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional 2200 W@@@BSG82230CH/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional Pro Parquet hepa 2400 W@@@BSG82422/01@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional Pro Parquet hepa 2400 W@@@BSG82422/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional ProAnimal Hair 2400 W@@@BSG82425/02@@@8701 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional ProAnimal Hair 2400 W@@@BSG82425/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional bag and bagless hepa 2@@@BSG82480/08@@@8804 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional bag and bagless hepa 2@@@BSG82480/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional bag and bagless hepa 2400 W@@@BSG82485/01@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional bag and bagless hepa 2400 W@@@BSG82485/08@@@8806 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional bag and bagless hepa 2400 W@@@BSG82485/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional hepa active 2400 W@@@BSG82490/02@@@8603 -@@@BSH-Gruppe,Ergomaxx Professional hepa active 2400 W@@@BSG82490/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Home Professional long-life compressor@@@BSG8PRO1/02@@@8710 -@@@BSH-Gruppe,Home Professional long-life compressor@@@BSG8PRO1/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Home Professional long-life compressor@@@BSG8PRO11/02@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Home Professional long-life compressor@@@BSG8PRO11/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe,Home Professional long-life compressor@@@BSG8PRO1GB/02@@@8710 -@@@BSH-Gruppe,Home Professional long-life compressor@@@BSG8PRO1GB/10@@@BSH@@@BSH-Gruppe

Produktdetails


Art-Nr.:
832711
Yatego Nr.:
52b5d80014d07
Website des Händlers:
7,50
inkl. gesetzl. MwSt
Versandkosten:
5,50 € nach Deutschland Versandkostentabelle öffnen
Lieferzeit:
2-3 Tage
Verfügbarkeit:
 Nur noch ein Stück verfügbar
Bitte geben Sie 1 oder mehr ein.
Es sind noch 1 verfügbar.
Verkauf und Versand erfolgt durch:
4.8von5 (51 Bewertungen)

Für Fragen, weitere Informationen, Impressum, AGB und Widerrufsrecht klicken Sie bitte auf den Verkäufernamen.

Mehr von diesem Händler