Filterkassette SFAH50 (5996880 (Active HEPA-Filter SF-AH50 S4,S5) -> 5996881)

Produktbeschreibung


HEPA-Abluftfilterkassette (Geruchsfilter), hinter dem Motor - für Allergiker -Maße ca.: 195 x 30 x 95 mmAbluftfilterkassette; Abluftfilterkasette; Abluftfilterkassetten; Abluftfilterkasetten ActiveHEPAFilter Allergiker-Abluftfilter; Allergikerabluftfilter Allergiker-Filter; Allergikerfilter Antiallergie-Filterkassette; Antiallergiefilterkassette; Antiallergikerfilterkassette; Antiallergiefilterkassetten; Antiallergikerfilterkassetten Ausblasfilter Staubfilter Staubsauger-Filter; Staubsaugerfilter Staubsauger-Filterkassette; Staubsaugerfilterkassette; Staubsaugerfilterkasette; Staubsaugerfilterkassetten; Staubsaugerfilterkasetten Staubsauger-Mikrofilter; Staubsaugermikrofilter; Staubsaugermicrofilter Rechteckfilter HEPA-Filterkassette; Hepafilterkassette; Hepakassette; Hepakasette; Hepafilterungskassette; Hepafilterungskasette; Hepafilterkassetten; Hepakassetten; Hepakasetten; Hepafilterungskassetten; Hepafilterungskasetten Staubsauger-Hepafilter; Staubsaugerhepafilter AbluftfilterBlack Magic black magic_Typ: S 4210 _ (Länderkennzeichen: DE)@@@BLACKMAGICblackmagic_TypS4210(DE)@@@01/2005 - @@@Miele,Red Moon indischrot_Typ: S 4210_ (Länderkennzeichen:DE)@@@REDMOONindischrot_TypS4210(DE)@@@01/2005 - 07/2005@@@Miele,Cat & Dog mangorot_Typ: S 4560 _ (Länderkennzeichen: DE)@@@CAT&DOGmangorot_TypS4560(DE)@@@01/2005 - 08/2006@@@Miele,Baby Care polar ice_Typ: S 4280 _ (Länderkennzeichen: GR)@@@BABYCAREpolarice_TypS4280(GR)@@@01/2005 - 11/2006@@@Miele,Jubilee marineblau_Typ: S 5280_ (Länderkennzeichen: DK)@@@JUBILEEmarineblau_TypS5280(DK)@@@01/2006 - 01/2008@@@Miele,Primavera mangorot_Typ: S 5220_ (Länderkennzeichen:DE)@@@PRIMAVERAmangorot_TypS5220(DE)@@@01/2006 - 04/2007@@@Miele,Parkett & Co 5000 königsblau_Typ: S 5210_ (Länderkennzeichen:DE)@@@PARKETT&CO5000königsblau_TypS5210(DE)@@@01/2006 - 08/2006@@@Miele,Jubilee marineblau_Typ: S 5280_ (Länderkennzeichen: FI)@@@JUBILEEmarineblau_TypS5280(FI)@@@01/2006 - 12/2006@@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5280_ (Länderkennzeichen:DE)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5280(DE)@@@01/2006 - 12/2007@@@Miele,Baby Care 4000 zartrosa_Typ: S 4281 _ (Länderkennzeichen: PL)@@@BABYCARE4000zartrosa_TypS4281(PL)@@@01/2007 - 09/2008@@@Miele,Baby Care 4000 lichtblau_Typ: S 4281 _ (Länderkennzeichen: AU)@@@BABYCARE4000lichtblau_TypS4281(AU)@@@01/2007 - 12/2008@@@Miele,Baby Care 4000 zartrosa_Typ: S 4281 _ (Länderkennzeichen: AU)@@@BABYCARE4000zartrosa_TypS4281(AU)@@@01/2007 - 12/2008@@@Miele,Parquet electricbluemet._Typ: S 4211_ (Länderkennzeichen:AU)@@@PARQUETelectricbluemet_TypS4211(AU)@@@01/2007 - 12/2008@@@Miele,Allervac Sensor 5000 polar ice_Typ: S 5281 _ (Länderkennzeichen: HK)@@@ALLERVACSENSOR5000polarice_TypS5281(HK)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 capriblau_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: TR)@@@CAT&DOG5000capriblau_TypS5261(TR)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 capriblau_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: ZA)@@@CAT&DOG5000capriblau_TypS5261(ZA)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 koiorange_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: CL)@@@CAT&DOG5000koiorange_TypS5261(CL)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 koiorange_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: IT)@@@CAT&DOG5000koiorange_TypS5261(IT)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 koiorange_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: PL)@@@CAT&DOG5000koiorange_TypS5261(PL)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 koiorange_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: PT)@@@CAT&DOG5000koiorange_TypS5261(PT)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 mangorot_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: CZ)@@@CAT&DOG5000mangorot_TypS5261(CZ)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 mangorot_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: DE)@@@CAT&DOG5000mangorot_TypS5261(DE)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 mangorot_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: FI)@@@CAT&DOG5000mangorot_TypS5261(FI)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 mangorot_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: HU)@@@CAT&DOG5000mangorot_TypS5261(HU)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 mangorot_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: NL)@@@CAT&DOG5000mangorot_TypS5261(NL)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 Plus brombeer._Typ: S 5361 _ (Länderkennzeichen: GR)@@@CAT&DOG5000PLUSbrombeer_TypS5361(GR)@@@01/2008 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 Plus brombeer._Typ: S 5361 _ (Länderkennzeichen: ZA)@@@CAT&DOG5000PLUSbrombeer_TypS5361(ZA)@@@01/2008 - @@@Miele,Electro Confort silver passion_Typ: S 5981 _ (Länderkennzeichen: FR)@@@ELECTROCONFORTsilverpassion_TypS5981(FR)@@@01/2008 - @@@Miele,Extender brombeerrot_Typ: S 5211 _ (Länderkennzeichen: IT)@@@EXTENDERbrombeerrot_TypS5211(IT)@@@01/2008 - @@@Miele,Haus & Co 5000 safrangelb_Typ: S 5261_ (Länderkennzeichen:CZ)@@@HAUS&CO5000safrangelb_TypS5261(CZ)@@@01/2008 - @@@Miele,Haus & Co 5000 safrangelb_Typ: S 5261_ (Länderkennzeichen:DE)@@@HAUS&CO5000safrangelb_TypS5261(DE)@@@01/2008 - @@@Miele,Clean Control 5000 silver pas._Typ: S 5281 _ (Länderkennzeichen: NL)@@@CLEANCONTROL5000silverpas_TypS5281(NL)@@@01/2008 - @@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:DE)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5281(DE)@@@01/2008 - @@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:DK)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5281(DK)@@@01/2008 - @@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:ES)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5281(ES)@@@01/2008 - @@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:HU)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5281(HU)@@@01/2008 - @@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:NL)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5281(NL)@@@01/2008 - @@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:PT)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5281(PT)@@@01/2008 - @@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:RU)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5281(RU)@@@01/2008 - @@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:UA)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5281(UA)@@@01/2008 - @@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:ZA)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5281(ZA)@@@01/2008 - @@@Miele,Parquet XXL marineblau_Typ: S 5381_ (Länderkennzeichen:FR)@@@PARQUETXXLmarineblau_TypS5381(FR)@@@01/2008 - @@@Miele,Red Pearl brombeerrot_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:DK)@@@REDPEARLbrombeerrot_TypS5281(DK)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5 Allergy Control lunasilber_Typ: S 5381_ (Länderkennzeichen:FR)@@@S5ALLERGYCONTROLlunasilber_TypS5381(FR)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5 Vital S ilver lavagrau_Typ: S 5381_ (Länderkennzeichen:FR)@@@S5VITALSILVERlavagrau_TypS5381(FR)@@@01/2008 - @@@Miele,Black Pearl 5000 tiefschwarz_Typ: S 5211 _ (Länderkennzeichen: DK)@@@BLACKPEARL5000tiefschwarz_TypS5211(DK)@@@01/2008 - @@@Miele,Black Pearl 5000 tiefschwarz_Typ: S 5211 _ (Länderkennzeichen: NL)@@@BLACKPEARL5000tiefschwarz_TypS5211(NL)@@@01/2008 - @@@Miele,Dynamic Parkett & Hepa_Typ: S 5281 _ (Länderkennzeichen: IT)@@@DYNAMICPARKETT&HEPA_TypS5281(IT)@@@01/2008 - @@@Miele,EcoComfort 5000 marineblau_Typ: S 5481 _ (Länderkennzeichen: ES)@@@ECOCOMFORT5000marineblau_TypS5481(ES)@@@01/2008 - @@@Miele,EcoComfort 5000 marineblau_Typ: S 5481 _ (Länderkennzeichen: HK)@@@ECOCOMFORT5000marineblau_TypS5481(HK)@@@01/2008 - @@@Miele,EcoComfort 5000 marineblau_Typ: S 5481 _ (Länderkennzeichen: PT)@@@ECOCOMFORT5000marineblau_TypS5481(PT)@@@01/2008 - @@@Miele,EcoComfort 5000 marineblau_Typ: S 5481 _ (Länderkennzeichen: RU)@@@ECOCOMFORT5000marineblau_TypS5481(RU)@@@01/2008 - @@@Miele,EcoComfort 5000 marineblau_Typ: S 5481 _ (Länderkennzeichen: UA)@@@ECOCOMFORT5000marineblau_TypS5481(UA)@@@01/2008 - @@@Miele,Electronic 5500 lavagrau_Typ: S 5211 _ (Länderkennzeichen: DE)@@@ELECTRONIC5500lavagrau_TypS5211(DE)@@@01/2008 - @@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:TR)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5281(TR)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000 königsblau_Typ: S 5211_ (Länderkennzeichen:DE)@@@PARKETT&CO5000königsblau_TypS5211(DE)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000XL lavagrau_Typ: S 5311_ (Länderkennzeichen:PL)@@@PARKETT&CO5000XLlavagrau_TypS5311(PL)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000XL lavagrau_Typ: S 5311_ (Länderkennzeichen:TR)@@@PARKETT&CO5000XLlavagrau_TypS5311(TR)@@@01/2008 - @@@Miele,Premium 5000 silver passion_Typ: S 5981_ (Länderkennzeichen:CZ)@@@PREMIUM5000silverpassion_TypS5981(CZ)@@@01/2008 - @@@Miele,Premium 5000 silver passion_Typ: S 5981_ (Länderkennzeichen:DE)@@@PREMIUM5000silverpassion_TypS5981(DE)@@@01/2008 - @@@Miele,Premium 5000 silver passion_Typ: S 5981_ (Länderkennzeichen:HU)@@@PREMIUM5000silverpassion_TypS5981(HU)@@@01/2008 - @@@Miele,Premium 5000 silver passion_Typ: S 5981_ (Länderkennzeichen:PL)@@@PREMIUM5000silverpassion_TypS5981(PL)@@@01/2008 - @@@Miele,Professionist tiefschwarz_Typ: S 5781_ (Länderkennzeichen:IT)@@@PROFESSIONISTtiefschwarz_TypS5781(IT)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5311_Typ: S 5311_ (Länderkennzeichen:fehlt)@@@S5311_TypS5311(fehlt)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5321_Typ: S 5321_ (Länderkennzeichen:fehlt)@@@S5321_TypS5321(fehlt)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5361_Typ: S5361_ (Länderkennzeichen:fehlt)@@@S5361_TypS5361(fehlt)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5381_Typ: S 5381_ (Länderkennzeichen:fehlt)@@@S5381_TypS5381(fehlt)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5381 Hepa_Typ: S 5381_ (Länderkennzeichen:fehlt)@@@S5381HEPA_TypS5381(fehlt)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5481_Typ: S 5481_ (Länderkennzeichen:fehlt)@@@S5481_TypS5481(fehlt)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5481 Premium Edition tiefschw_Typ: S 5481_ (Länderkennzeichen:DE)@@@S5481PREMIUMEDITIONtiefschw_TypS5481(DE)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5711_Typ: S 5711_ (Länderkennzeichen:fehlt)@@@S5711_TypS5711(fehlt)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5711 CH Red Passion_Typ: S 5711_ (Länderkennzeichen:CH)@@@S5711CHREDPASSION_TypS5711(CH)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5781_Typ: S 5781_ (Länderkennzeichen:fehlt)@@@S5781_TypS5781(fehlt)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5781 Special marineblau_Typ: S 5781_ (Länderkennzeichen:DE)@@@S5781SPECIALmarineblau_TypS5781(DE)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5981_Typ: S 5981_ (Länderkennzeichen:fehlt)@@@S5981_TypS5981(fehlt)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5 Cat & Dog Turbo brombeerrot_Typ: S 5361_ (Länderkennzeichen:FR)@@@S5CAT&DOGTURBObrombeerrot_TypS5361(FR)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5 Ecoline Green javagrün_Typ: S 5211_ (Länderkennzeichen:DE)@@@S5ECOLINEGREENjavagrün_TypS5211(DE)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5 Premium lavagrau_Typ: S 5481_ (Länderkennzeichen:DK)@@@S5PREMIUMlavagrau_TypS5481(DK)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5 Vital Tropic koiorange_Typ: S 5311_ (Länderkennzeichen:FR)@@@S5VITALTROPICkoiorange_TypS5311(FR)@@@01/2008 - @@@Miele,Superior 5000 tiefschwarz_Typ: S 5781_ (Länderkennzeichen:SE)@@@SUPERIOR5000tiefschwarz_TypS5781(SE)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000 lavagrau_Typ: S 5211_ (Länderkennzeichen:IT)@@@PARKETT&CO5000lavagrau_TypS5211(IT)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000 königsblau_Typ: S 5211_ (Länderkennzeichen:ZA)@@@PARKETT&CO5000königsblau_TypS5211(ZA)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000 mangorot_Typ: S 5211_ (Länderkennzeichen:CL)@@@PARKETT&CO5000mangorot_TypS5211(CL)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000 mangorot_Typ: S 5211_ (Länderkennzeichen:ES)@@@PARKETT&CO5000mangorot_TypS5211(ES)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000 mangorot_Typ: S 5211_ (Länderkennzeichen:TR)@@@PARKETT&CO5000mangorot_TypS5211(TR)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000 königsblau_Typ: S 5261_ (Länderkennzeichen:DE)@@@PARKETT&CO5000königsblau_TypS5261(DE)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000 königsblau_Typ: S 5261_ (Länderkennzeichen:HU)@@@PARKETT&CO5000königsblau_TypS5261(HU)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000 könnigsblau_Typ: S 5261_ (Länderkennzeichen:CZ)@@@PARKETT&CO5000könnigsblau_TypS5261(CZ)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000 lavagrau_Typ: S 5261_ (Länderkennzeichen:NL)@@@PARKETT&CO5000lavagrau_TypS5261(NL)@@@01/2008 - @@@Miele,Parkett & Co 5000 lavagrau_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:NO)@@@PARKETT&CO5000lavagrau_TypS5281(NO)@@@01/2008 - @@@Miele,Primavera mangorot_Typ: S 5221_ (Länderkennzeichen:DK)@@@PRIMAVERAmangorot_TypS5221(DK)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5211 CH YoungStyle_Typ: S 5211_ (Länderkennzeichen:CH)@@@S5211CHYOUNGSTYLE_TypS5211(CH)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5261_Typ: S 5261_ (Länderkennzeichen:fehlt)@@@S5261_TypS5261(fehlt)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5261 ExklusivEdition brombr._Typ: S 5261_ (Länderkennzeichen:DE)@@@S5261EXKLUSIVEDITIONbrombr_TypS5261(DE)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5411_Typ: S 5411_ (Länderkennzeichen:fehlt)@@@S5411_TypS5411(fehlt)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5411 CH Eco Comfort_Typ: S 5411_ (Länderkennzeichen:CH)@@@S5411CHECOCOMFORT_TypS5411(CH)@@@01/2008 - @@@Miele,S 5 Eco Comfort black magic_Typ: S 5411_ (Länderkennzeichen:DE)@@@S5ECOCOMFORTblackmagic_TypS5411(DE)@@@01/2008 - @@@Miele,Total Care 5000 safrangelb_Typ: S 5261_ (Länderkennzeichen:PT)@@@TOTALCARE5000safrangelb_TypS5261(PT)@@@01/2008 - @@@Miele,Total Care 5000 tizianrotmet._Typ: S 5261_ (Länderkennzeichen:NL)@@@TOTALCARE5000tizianrotmet_TypS5261(NL)@@@01/2008 - @@@Miele,Total Care 5000 brombeerrot_Typ: S 5261_ (Länderkennzeichen:NO)@@@TOTALCARE5000brombeerrot_TypS5261(NO)@@@01/2008 - 01/2008@@@Miele,S 5381 CH Medicair Plus_Typ: S 5381_ (Länderkennzeichen:CH)@@@S5381CHMEDICAIRPLUS_TypS5381(CH)@@@01/2008 - 02/2008@@@Miele,Cat & Dog 4000 mangorot_Typ: S 4261 _ (Länderkennzeichen: DE)@@@CAT&DOG4000mangorot_TypS4261(DE)@@@01/2008 - 09/2008@@@Miele,Electronic 4310 melonengelb_Typ: S 4211 _ (Länderkennzeichen: CZ)@@@ELECTRONIC4310melonengelb_TypS4211(CZ)@@@01/2008 - 09/2008@@@Miele,Baby Care 5000 lichtblau_Typ: S 5281 _ (Länderkennzeichen: GR)@@@BABYCARE5000lichtblau_TypS5281(GR)@@@01/2009 - @@@Miele,Automatic TT 5000 tealitblaum._Typ: S 5411 _ (Länderkennzeichen: AE)@@@AUTOMATICTT5000tealitblaum_TypS5411(AE)@@@01/2009 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 mangorot_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: RS)@@@CAT&DOG5000mangorot_TypS5261(RS)@@@01/2009 - @@@Miele,Cat & Dog 5000 mangorot_Typ: S 5261 _ (Länderkennzeichen: SI)@@@CAT&DOG5000mangorot_TypS5261(SI)@@@01/2009 - @@@Miele,Haus & Co 5000 safrangelb_Typ: S 5261_ (Länderkennzeichen:RS)@@@HAUS&CO5000safrangelb_TypS5261(RS)@@@01/2009 - @@@Miele,Haus & Co 5000 safrangelb_Typ: S 5261_(Länderkennzeichen:SI)@@@HAUS&CO5000safrangelb_TypS5261(SI)@@@01/2009 - @@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:RS)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5281(RS)@@@01/2009 - @@@Miele,Medicair 5000 Plus polar ice_Typ: S 5281_ (Länderkennzeichen:SI)@@@MEDICAIR5000PLUSpolarice_TypS5281(SI)@@@01/2009 - @@@Miele,Premium 5000 silver passion_Typ: S 5981_ (Länderkennzeichen:SE)@@@PREMIUM5000silverpassion_TypS5981(SE)@@@01/2009 - @@@Miele,Black Magic black magic_Typ: S 4210 _ (Länderkennzeichen: BE)@@@BLACKMAGICblackmagic_TypS4210(BE)@@@02/2005 - 03/2006@@@Miele,Red Moon indischrot_Typ: S 4210_ (Länderkennzeichen:BE)@@@REDMOONindischrot_TypS4210(BE)@@@02/2005 - 04/2006@@@Miele,Black Magic black magic_Typ: S 4210 _ (Länderkennzeichen: FI)@@@BLACKMAGICblackmagic_TypS4210(FI)@@@02/2005 - 07/2005@@@Miele,Medicair 4000 Plus polar ice_Typ: S 4280_ (Länderkennzeichen:DE)@@@MEDICAIR4000PLUSpolarice_TypS4280(DE)@@@02/2005 - 08/2006@@@Miele,Parkett & Co königsblau_Typ: S 4210_ (Länderkennzeichen:DE)@@@PARKETT&COkönigsblau_TypS4210(DE)@@@02/2005 - 08/2006@@@Miele,Black Magic black magic_Typ: S 4210 _ (Länderkennzeichen: FI)@@@BLACKMAGICblackmagic_TypS4210(FI)@@@02/2005 - 10/2005@@@Miele,Black Magic black magic_Typ: S 4210 _ (Länderkennzeichen: IT)@@@BLACKMAGICblackmagic_TypS4210(IT)@@@02/2005 - 11/2005@@@Miele,Red Moon rosso indiano_Typ: S 4210_ (Länderkennzeichen:IT)@@@REDMOONrossoindiano_TypS4210(IT)@@@02/2005 - 12/2005@@@Miele,Cat & Dog anthracite_Typ: S 4560 _ (Länderkennzeichen: ZA)@@@CAT&DOGanthracite_TypS4560(ZA)@@@02/2006 - 01/2007@@@Miele,Primavera mangorot_Typ: S 5220_ (Länderkennzeichen:FI)@@@PRIMAVERAmangorot_TypS5220(FI)@@@02/2006 - 01/2008@@@Miele,Primavera mangove cervena_Typ: S 5220_ (Länderkennzeichen:CZ)@@@PRIMAVERAmangovecervena_TypS5220(CZ)@@@02/2006 - 04/2007@@@Miele,Gala marineblau_Typ: S 5210_ (Länderkennzeichen:CH)@@@GALAmarineblau_TypS5210(CH)@@@02/2006 - 04/2008@@@Miele,Cat & Dog 5000 mangorot_Typ: S 5360 _ (Länderkennzeichen: CL)@@@CAT&DOG5000mangorot_TypS5360(CL)@@@02/2007 - 01/2008@@@Miele,Comfort De Luxe 5000 tiefschw._Typ: S 5710 _ (Länderkennzeichen: CL)@@@COMFORTDELUXE5000tiefschw_TypS5710(CL)@@@02/2007 - 01/2008@@@Miele,Parkett & Co 5000 lavagrau_Typ: S 5210_ (Länderkennzeichen:CL)@@@PARKETT&CO5000lavagrau_TypS5210(CL)@@@02/2007 - 01/2008@@@Miele,Duoflex 2000 capriblau_Typ: S 4211 _ (Länderkennzeichen: RU)@@@DUOFLEX2000capriblau_TypS4211(RU)@@@02/2007 - 03/2008@@@Miele,Duoflex 2000 capriblau_Typ: S 4211 _ (Länderkennzeichen: UA)@@@DUOFLEX2000capriblau_TypS4211(UA)@@@02/2007 - 03/2008@@@Miele,EcoComfort 5000 capriblau_Typ: S 5480 _ (Länderkennzeichen: BE)@@@ECOCOMFORT5000capriblau_TypS5480(BE)@@@02/2007 - 05/2008@@@Miele,Baby Care 4000 lichtblau_Typ: S 4281 _ (Länderkennzeichen: RU)@@@BABYCARE4000lichtblau_TypS4281(RU)@@@02/2007 - 08/2008@@@Miele,Baby Care 4000 lichtblau_Typ: S 4281 _ (Länderkennzeichen: UA)@@@BABYCARE4000lichtblau_TypS4281(UA)@@@02/2007 - 08/2008@@@Miele,Electronic 4310 melonengelb_Typ: S 4211 _ (Länderkennzeichen: RS)@@@ELECTRONIC4310melonengelb_TypS4211(RS)@@@02/2007 - 08/2008@@@Miele,Parkett

Produktdetails


Art-Nr.:
832277
Yatego Nr.:
52b5d9b1dc555
Website des Händlers:
25,00
inkl. gesetzl. MwSt
Versandkosten:
5,50 € nach Deutschland Versandkostentabelle öffnen
Lieferzeit:
2-3 Tage
Verfügbarkeit:
 Nur noch ein Stück verfügbar
Bitte geben Sie 1 oder mehr ein.
Es sind noch 1 verfügbar.
Verkauf und Versand erfolgt durch:
4.8von5 (51 Bewertungen)

Für Fragen, weitere Informationen, Impressum, AGB und Widerrufsrecht klicken Sie bitte auf den Verkäufernamen.